Jihlavská MHD se propojí s Veřejnou dopravou Vysočiny, cestující si vystačí s jednou integrovanou jízdenkou nebo kuponem

30. 10. 2023 Kraj Vysočina Doprava

Od 1. ledna 2024 by mělo začít platit vzájemné uznávání jízdenek mezi krajem dotovanou Veřejnou dopravou Vysočiny a MHD Jihlava. V praxi to znamená možnost přestupu mezi jihlavskou MHD a běžnými autobusovými i vlakovými spoji objednávanými Krajem Vysočina s jednou integrovanou jízdenkou nebo kuponem. Z pohledu Kraje Vysočina jde o důležitý krok v procesu další integrace městské hromadné dopravy, z pohledu cestujícího jde o zvýšení přestupního komfortu a zavedení nové služby.

Kraj Vysočina

„Do Jihlavy dojíždí za prací i do škol veřejnou dopravou tisíce lidí denně. V rámci platné integrace budou moci cestující z regionálních spojů bez nutnosti nákupu dalšího jízdního dokladu využít i jihlavskou MHD. Doba platnosti jízdenky je vždy vyznačena na zakoupeném VDV dokladu,“ informoval Martin Hyský, zastupitel Kraje Vysočina odpovědný za rozvojové projekty Kraje Vysočina. Stejně tak bude možné využít i týdenní jízdenku kdykoliv do půlnoci posledního dne platnosti v rámci povolené cesty. Cestovat v rámci jihlavské MHD bude možné i se síťovou 24hodinovou jízdenkou, a to kdykoliv do konce času vyznačeného na jízdence bez zónového omezení. Kontrolu jízdenek VDV v dopravních prostředcích MHD provádí namátkově revizoři Dopravního podniku města Jihlavy.

Cestující s jihlavskou jízdenkou MHD může použít autobusové i vlakové spoje VDV pro přepravu v rámci oblasti MHD Jihlava. Tato oblast bude vymezena zónami VDV 1 až 7. Kontrola jízdenky MHD probíhá vždy u řidiče, nebo průvodčího na spojích Veřejné dopravy Vysočiny.

Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji Veřejné dopravy Vysočiny mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava bude začátkem listopadu schvalovat krajské zastupitelstvo. Jakmile smlouvu schválí jihlavští zastupitelé, dostane dopravní novinka představující výhody pro cestující zelenou.

Připojení jihlavské MHD k integrované Veřejné dopravě Vysočiny nepředpokládá žádné změny v trasách MHD, žádné změny číslování městských linek.

Dalším městem, které má nakročeno se svou městskou dopravou k plné integraci do systému Veřejné dopravy Vysočiny, je Třebíč.

Zapojení regionálních měst do jednotného systému Veřejné dopravy Vysočiny bude v budoucnu generovat větší zájem cestujících.

Kraj Vysočina přispěje na provoz regionálních autobusů a vlaků zhruba částkou 1,3 miliardy korun. Jde o peníze, které pokryjí prokazatelnou ztrátu dopravců, kteří pro Kraj Vysočina dopravu v režimu veřejné služby zajišťují. Pohledem cestujících jde o sumu, kterou za ně kraj při využívání regionální veřejné dopravy doplácí.