Ústecký kraj motivuje k přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního rozvoje

2. 11. 2023 Ústecký kraj Regiony

Na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje se dne 1. 11. 2023 setkalo deset institucí z oblasti česko-saského pohraničí, které diskutovaly možné společné kroky v podpoře strategického plánování a regionálního rozvoje. Iniciativu Saského státního ministerstva pro regionální rozvoj Ústecký kraj zcela podporuje, a proto pozval k úvodní diskuzi i své sousední kraje a euroregiony.

Ústecký kraj

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje se ujal hostitelské role pro společné jednání k možné podpoře česko-saského regionálního rozvoje. U společného stolu se tak setkali z české strany zástupci Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. a euroreionů Nisa, Labe, Krušnohoří a Egrensis. Německou stranu reprezentovali zástupci Saského ministerstva pro regionální rozvoj a Leibnitzova institutu pro geografii.

Předmětem jednání byla diskuze saské iniciativy na podporu regionálního rozvoje a především strategického plánování ve společném prostoru a ve společných tématech. Česká i saská strana si jsou vědomy důležitosti společné práce, komunikace a sdílení zkušeností, a současně si uvědomují potřebu zdůraznit některá témata odrážející aktuální změny v demografii, ekonomice, dopravě, energetice a v dalších oblastech.

Ústecký kraj vnímá společnou česko-saskou komunikaci, práci a podporu jako nutnou i logickou. Dílčí výstupy z partnerství se Saským ministerstvem pro regionální rozvoj plánuje zohlednit i ve svých vlastních dokumentech a strategiích různého měřítka. Aktuálně jsou bližší informace o konkrétní podobě dále v přípravě, další jednání budou v budoucnu následovat na české i saské straně a s dalšími aktéry.

Eva Poslová