Vláda zaujala k návrhu krajů na změnu rozpočtového určení daní neutrální stanovisko

2. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

Pardubický kraj patří mezi regiony, které dlouhodobě upozorňují na nespravedlivý systém přerozdělení rozpočtového určení daní. Přes 20 let starý systém nezohledňuje demografické změny ani reálné potřeby krajů. Současný systém tak vede k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zatímco některé kraje si mohou dovolit investovat do cenných papírů, jiné si na investice musí brát úvěry. Pro změnu stávajícího systému podalo hned šest krajů legislativní iniciativu, kterou se nyní zabývá vláda. Ta k těmto návrhům zaujala neutrální stanovisko. Podle hejtmana Martina Netolického je nyní důležité, jak se k návrhům postaví poslanci.

Pardubický kraj

„Hned šest krajů dalo vládě jasně najevo, že stávající systém rozpočtového určení daní vytváří kraje první a druhé kategorie. To je pro nás naprosto nepřijatelné, protože kraje si nejsou a nemohou být konkurenty. Všem nám musí jít o to, aby se kvalita života v jednotlivých regionech zlepšovala, a k tomu musíme mít všichni odpovídající podmínky. Nyní vláda k našemu předloženému návrhu zákona vydala neutrální stanovisko. Místo neutrálního stanoviska k námi předloženému návrhu bych očekával spíše vyjádření pozitivní, ve kterém by vláda oznámila svůj záměr se k našim návrhům připojit. Neutrální stanovisko je pro nás každopádně lepší výchozí pozicí pro jednání v Poslanecké sněmovně. Vláda dává najevo, že s námi jednat chce. Věřím, že se v Poslanecké sněmovně najde dostatek poslanců a poslankyň ze znevýhodněných regionů, kteří se zapojí do diskuse, budou hájit zájmy svých voličů a pomůžou nám přesvědčit vládu, že současné rozpočtové určení daní pro kraje je nutné změnit,“ řekl v reakci na stanovisko vlády hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zástupci šesti krajů České republiky (Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Středočeský a Zlínský) navrhují podíl krajů na daňových výnosech zvýšit ze stávajících 9,78 % na 10,8135 % a rozdělit podle nových kritérií. „Návrh novely zavádí jednotlivá kritéria, na kterých jsme se shodli a jejich váhu. Jedná se například o počet obyvatel kraje, výměru území kraje, ale bere v potaz i délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby zřizovaných krajem nebo počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích,“ vysvětlil Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Pardubický kraj zákonodárnou iniciativu vedoucí ke změně zákona rovněž využívá již podruhé. První návrh novely zákona předložil také v roce 2020 a projednání se dosud nedočkal.