Středočeský kraj plánuje rozdělit čtyřem knihovnám 10 milionů korun na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024

6. 11. 2023 Středočeský kraj Regiony

Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024 navrhuje krajská rada rozdělit 10 milionů korun mezi 4 pověřené knihovny. Finální schválení výše a rozdělení dotací podléhá rozhodnutí krajského zastupitelstva.

Středočeský kraj

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda vysvětluje. „Za minulých vedení Středočeského kraje, zejména po roce 2008 došlo k velmi výraznému snížení finanční podpory regionálních knihoven. To se bohužel odrazilo na poskytovaném rozsahu služeb. Naším cílem je nyní narovnání rozsahu služeb knihoven pověřených regionálním výkonem ve Středočeském kraji tak, aby jejich kvalita byla srovnatelná s kvalitou služeb v ostatních krajích. Stejně jako v loňském roce jsme znovu navýšili příspěvky zejména v souvislosti s růstem provozních nákladů.“

Rozdělení finančních prostředků je následovné: necelé 2 miliony korun Městské knihovně Benešov, Knihovně Kutná Hora 3 miliony korun, Knihovně města Mladá Boleslav necelých 2,5 milionu korun a podobnou částku obdrží i Knihovna Jana Drdy Příbram. Rozdělení prostředků na pověřené knihovny bylo provedeno podle počtu obsluhovaných základních knihoven v kraji, kterých je celkem 797, Městská knihovna Benešov obsluhuje 110 knihoven, knihovna Kutná Hora 201 knihoven, knihovna města Mladá Boleslav 1425 knihoven a Knihovna Jana Drdy Příbram 160 knihoven. Regionální funkce v oblasti Kladenska zabezpečuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, která má, jako příspěvková organizace zajištěné financování formou provozních příspěvků. Kladenská vědecká knihovna aktuálně obsluhuje 179 základních knihoven.

Objem prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven je navrhován v rozpočtu kraje na rok 2024 v částce 10 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2023 je pro rok 2024 navrženo navýšení příspěvku na úhradu provozních nákladů o 100 tisíc korun v souvislosti růstem výdajů. Finální rozhodnutí o přidělení finančních prostředků náleží krajským zastupitelům.

Michal Kroutil