Zastavit úbytek obyvatel je nutnost, která se Karlovarskému kraji bohatě vyplatí

6. 11. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Karlovarský kraj se vylidňuje. Každý rok od nás za lepším vzděláním či prací odchází v průměru okolo 1 200 obyvatel. Každý, kdo odejde, odnáší kromě svých dovedností a potenciálu také v průměru 180 000 Kč ročně z lokální ekonomiky. Aktivně lákat původní rodáky zpátky do kraje je investice, která se určitě vyplatí.

Karlovarský kraj

Historický kontext

Na životě v kraji jsou pořád vidět stopy vysídlení většiny německého obyvatelstva a následného problematického dosídlování hlavně pro potřeby těžkého průmyslu. Oba procesy značně proměnily populaci kraje.

Původní obyvatelstvo nahradili lidé ze slabších sociálních vrstev bez kořenů či vazeb k regionu, kteří v přesídlení viděli možnost zlepšit svou životní situaci. Navíc do kraje přišli lidé ze všech koutů Československa, což také do jisté míry ztížilo tvorbu a fungování regionální komunity.

Současný stav je tedy výsledkem více než padesátiletého komplikovaného vývoje, který v roce 2000 završilo rozdělení Západočeského kraje na Karlovarský a Plzeňský. To se do dneška projevuje absencí některých institucí, například Krajského soudu v Chebu.

Proč odsud lidé odcházejí

Mezi nejčastější důvody pro odchod patří to, že tu lidé mají menší možnosti vysokoškolského studia a že po tu po škole nenajdou uplatnění ve svém oboru. Jako další argumenty z průzkumů vyplývají – horší kvalita služeb (zdravotnictví, školství), špatná infrastruktura (doprava) a méně možností kulturního vyžití.

Zároveň z monitorování kvality života v českých regionech vychází, že na tom nejsme zase tak špatně. V mnoha hodnocených oblastech jsme v průměru (kvalita zdravotních a sociálních služeb, kulturní vyžití, volnočasové aktivity, …), v některých dokonce excelujeme (kvalita životního prostředí a ekologie).

Blýská se na lepší časy

Karlovarský kraj v současné chvíli prochází transformací, která se dotýká environmentální, ekonomické i společenské roviny. Jejím cílem je proměnit strukturu průmyslu, podpořit rozvoj podnikání, vědy a inovací a zvyšovat vzdělanost obyvatelstva. Tyto procesy by měly v budoucnu vést i ke zpomalení vylidňování regionu nebo dokonce k pozitivnímu přírůstku obyvatel.

Oba hlavní faktory pro odliv obyvatel (omezené možnosti vysokoškolského studia, uplatnění v oboru) se pomalu ale jistě mění k lepšímu. Z rozhovorů s firmami a zástupci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje víme, že pro vysoce kvalifikované zaměstnance mají uplatnění a dlouhodobě mají problémy tato místa obsadit.

V kraji už jsou také nějakou dobu možnosti studovat vysokou školu. V Karlových Varech funguje soukromá Vysoká škola finanční a správní a v Chebu je pobočka ZČU, která nabízí obory Učitelství pro první stupeň základní školy, Podniková ekonomika a Management a marketingové řízení. V současné době probíhají vyjednávání o vytvoření dalších oborů.

V úvahu připadá například obor Kinantropologie – wellness specialista. ZČU také společně s krajskou hospodářskou komorou a partnerskou vysokou školou Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden připravuje česko-německý studijní program Management and Digital Technology. Jedná o jedinečný studijní program, který v Česku nemá obdoby.

Úplnou novinkou je možný vznik nové formy polytechnické vysoké školy zaměřené na výuku v regionálně potřebných oborech. Na jejím vzniku spolupracují kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a místní hospodářská komora.

Odliv obyvatel je potřeba řešit koordinovaně a strategicky

Problém odlivu obyvatel je mezioborový a při jeho řešení je nutné koordinovat mnoho různých aktérů. V první řadě je třeba motivovat školy, aby podporovaly vytváření vztahu k regionu a udržovaly kontakty se studenty i potom, co školu opustí (nabízejí se např. různé typy alumni programů apod.). Zároveň je nutné počítat s tím, že část mladých lidí odsud stejně odejde, protože chtějí vyrazit do světa nebo tu nenajdou obor, který by chtěli studovat.

Z průzkumů víme, že 49 % exrezidentů ve věku 25–45 s vysokoškolským vzděláním o návratu uvažuje. V cestě jim stojí převážně strach, že tu nenajdou práci v oboru, případně nebudou adekvátně ohodnoceni.

A to je další oblast, kam je potřeba zaměřit pozornost. Tak, aby kvalifikovaní lidé, kteří mají chuť se vrátit, věděli o možnostech pracovního uplatnění. To znamená na jedné straně komunikovat se zaměstnavateli v regionu a na druhé straně mít přehled o lidech, kteří už odešli, a předkládat jim relevantní pracovní nabídky.

V neposlední řadě je nutné sebevědomou a strategickou komunikací vyvracet předsudky a mediální zkratky, které k odlivu obyvatel téměř jistě přispívají, a posilovat povědomí o výhodách života v regionu (dostupnější bydlení a služby, nádherná a inspirující příroda, umožňující wellbeing obyvatel, menší konkurence v podnikání apod.). I za tímto účelem vznikl během léta na Krajské úřadě Karlovarského kraje nový komunikační tým.

Řešení je v procesu

Na začátku roku 2023 proběhl workshop iniciovaný spolkem KultiVary, kterého se zúčastnilo přes 25 zástupců z různých profesí od politiků přes vědce, úředníky, podnikatele i kreativce. Z něj vyplynula 2 hlavní doporučení. V prvním kroku je nezbytné problematiku podložit daty, následně je nutné vytvořit pozici krajského koordinátora, který celý proces zaštítí na straně Karlovarského kraje.

Průzkum bariér pro návrat do kraje už proběhl a na základě jeho závěrů vzniká částečně i tento text. Na pozici koordinátora/ky pro návrat rodáků právě běží výběrové řízení. Vybraný člověk potom zasedne do nově vytvořeného komunikačního týmu.

Co bude dělat krajský koordinátor

Hledáme někoho, kdo nám pomůže vytvořit a realizovat krajskou strategii pro návrat obyvatel. Kromě tvorby a koordinace strategie bude součástí práce pravidelná komunikace se studenty, podnikateli, vedením škol, zástupci obcí a měst a odbory krajského úřadu a personalisty na jedné straně a straně druhé síťování a propojování s exrezidenty mimo Karlovarský kraj. Od budoucího koordinátora/ky také čekáme, že bude téma schopný/á mediálně zaštítit.

Detaily o vypsané pozici jsou v inzerátu na webu Karlovarského kraje. Výběrové řízení poběží do 30. 11. 2023 včetně.

Matyáš Smutný