Změnou rozpočtového určení daní chceme řešit systém na další roky, říká hejtman Netolický po jednání s ministrem Výborným

7. 11. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

Snaha Pardubického kraje o změnu rozpočtového určení daní pro kraje byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ministrem zemědělství Markem Výborným, který je zároveň poslancem zvoleným v Pardubickém kraji. Řeč byla také o podpoře Záchranné stanice Pasíčka či dotacím do vodohospodářské infrastruktury.

Pardubický kraj

„Považuji za důležité, abychom poslancům zvoleným v našem kraji detailně popsali důvody, které nás vedou ke snaze změnit rozpočtové určení daní pro kraje, o to více, když se jedná přímo o členy vlády. Pro nás je podstatné, aby se vláda i přesto, že k našemu legislativnímu návrhu zaujala neutrální stanovisko, touto problematikou i nadále zabývala a vnímala, že se nejedná o izolovaný návrh jednoho kraje, ale že legislativní iniciativu podalo hned šest regionů. Z hlediska našeho kraje jsme v tak znevýhodněné situaci, že by pro nás jakékoliv navýšení daňových příjmů bylo pozitivní,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s ministrem zemědělství Markem Výborným diskutoval konkrétní parametry připraveného návrhu včetně kritérií, na základě kterých by mělo k přerozdělení prostředků mezi kraji dojít. „Je nutné si uvědomit, že se jedná o systémové změny a nikoliv o kroky, které mají pozitivně ovlivnit stávající krajské samosprávy. Řešíme nastavení, které by mohlo v této podobě fungovat další roky a zajistit tak vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými kraji, které si nejsou a nemohou být konkurentem,“ řekl hejtman.

Ten s Markem Výborným řešil také krajskou a ministerskou podporu pro Záchrannou stanici Pasíčka či národní dotace na vodohospodářskou infrastrukturu. „Vzhledem k tomu, že Záchranná stanice Pasíčka patří mezi tři největší v České republice, tak vnímám i z pozice poslance zvoleného v Pardubickém kraji, že je potřeba všem záchranným stanicím pomáhat i po stránce legislativní. Proto připravujeme změnu mysliveckého zákona tak, aby v případě vypouštění zvěře zpět do přírody zůstala povinnost informovat příslušné myslivecké sdružení pouze v případě, pokud o tuto informaci požádá,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný, který hejtmana informoval také o zachování podpory pro centra odborné přípravy, což jsou střední zemědělské školy zřizované kraji. Stejně jako v letošním roce je připraveno pro 48 škol celkem 70 milionů korun.