Radní Libereckého kraje schválili návrh rozpočtu na příští rok

9. 11. 2023 Liberecký kraj Regiony

Přes 6 miliard korun příjmů a výdajů má připraveno Liberecký kraj na rok 2024. Je to o 1 202 856 270 korun více než vloni. V návrhu rozpočtu, který na svém včerejším jednání schválili krajští radní, počítá kraj zejména s výdaji na dopravní obslužnost, financováním krajských organizací a s investicemi. Návrh rozpočtu na rok 2024 musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, a to na svém listopadovém jednání.

Liberecký kraj

„Stejně jako každý rok je naším úkolem zajistit financování veřejných služeb v regionu, za které zodpovídáme. Jedná se o školy, dopravní obslužnost, fungování domovů pro seniory, kulturních institucí či Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V rozpočtu na rok 2024 počítáme s významnými investicemi, jakými jsou například výstavba Centra urgentní medicíny při Krajské nemocnici Liberec, centrálního depozitáře či náplavky u sídla krajského úřadu nebo rekonstrukce bývalého domova mládeže pro středoškoláky v liberecké Zeyerově ulici. Budeme mít také více než jednu miliardu korun včetně státních a evropských dotací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. V dotačním fondu máme na příští rok 156,4 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Celkový objem finančních zdrojů kraje pro rok 2024 činí 6 135 363 470 korun. Naším cílem je vyrovnaně a rozumně hospodařit. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíce leden až říjen roku 2023 o 478,5 milionu korun vyšší, než jsme očekávali,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Návrh rozpočtu odpovídá krajským zastupitelstvem schválenému Střednědobému výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období 2024–2027. Celkový objem prostředků pro příspěvkové organizace činí 1 606 621 310 korun, dopravní obslužnost vyžaduje 949 135 600 korun. V Dotačního fondu Libereckého kraje je na příští rok k dispozici přes 156,4 milionu korun. Daňové příjmy kraje na rok 2024 vychází mimo jiné z předpokladu Ministerstva financí České republiky o očekávaném vývoji daňových příjmů státu a územních samosprávních celků, kde se počítá s podílem krajů na vybraných sdílených daní na úrovni 9,76 %. Na základě toho očekává kraj příjmy ze sdílených daní na rok 2024 ve výši 4 810 000 000 korun, což představuje navýšení o zhruba 10,5 % oproti loňsku.

„Dlouhodobě voláme po změně současného nastavení systému rozdělování daní pro kraje, které se od roku 2004 nezměnilo a neodpovídá dnešnímu rozsahu poskytovaných veřejných služeb v regionu. Úprava je opravdu nutná, proto jsme se v říjnu letošního roku spojili s dalšími pěti kraji s návrhem na změnu,“ dodal hejtman Půta.

Výdaje schváleného rozpočtu na rok 2024 tvoří okolo 40 % peníze na investice (zhruba 2,464 miliardy korun) a přibližně 60 % jsou pak běžné (neinvestiční) výdaje.

Filip Trdla