Nový dotační titul pomůže zajistit projekty na podporu prevence kriminality u dětí a mládeže v Ústeckém kraji

16. 11. 2023 Ústecký kraj Dotace

Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024, to je nový dotační titul, který zástupcům měst a obcí představil Jiří Kulhánek, první náměstek hejtmana. Města a obce si budou moci o finance z dotačního programu žádat od 12. do 20. prosince 2023. Podat bude možné až tři žádosti v maximální celkové výši 500 tisíc korun. Dotační titul je určen pro podporu projektů zaměřených na prevenci kriminality u dětí a mládeže.

Ústecký kraj

„Dotační titul je primárně určen pro obce a města Ústeckého kraje, která mají na svém území sociálně vyloučené lokality, nicméně je mohou využít i ostatní. Také neziskové organizace zaměřené na terapeutické programy. Na tuto dotační výzvu, coby pilotní program, uvolnil kraj 10 milionů korun. Cílem dotační výzvy je podpořit takové aktivity, které pomohou předcházet excesům nejen ve školních zařízeních, ale i na veřejnosti způsobených problémovými dětmi a mládeží. Naším cílem je tyto děti stáhnout z ulice do zájmových a sportovních kroužků, aby smysluplně využívaly svůj volný čas,“ poznamenal Jiří Kulhánek, který má na starosti oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit.

Finance z dotačního programu jsou určeny na pokrytí služeb preventivního pracovníka ve škole, realizaci resocializačních (terapeutických) programů pro problémové děti a mládež ve věku 12–18 let, zajištění činnosti preventisty pro volnočasové aktivity dětí a na podporu prevence konfliktů na veřejných prostranstvích v obci.

Ondřej Nitsch