Ostravské kontaktní místo pro bydlení: Inspirace pro další obce

16. 11. 2023 APSZ Sociální problematika

V Ostravě se setkali zástupci měst spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování, aby se zde seznámili s činností kontaktního místa pro bydlení. Kontaktní místo pro bydlení je jedním z pilířů ostravského systému pomoci lidem v bytové nouzi. Jedná se o nástroj ověřený i v jiných českých městech, který by se měl díky chystanému zákonu o podpoře v bydlení rozšířit do všech obcí s rozšířenou působností. Díky tomu by měla vzniknout dostupná síť poradenských center, v nichž mohou domácnosti nalézt řešení problémů s bydlením.

Agentura pro sociální začleňování

V úvodu celodenního setkání hovořil koordinátor programu sociálního bydlení Marek Mikulec o dosavadních zkušenostech s kontaktním místem pro bydlení. „V Ostravě žije přes tři tisíce domácností v bytové nouzi. Mnoho obyvatel se potýká s rostoucími nájmy a cenami energií. Tíživá situace v oblasti bydlení vyvolala poptávku po odborném poradenství. Proto jsme vyhodnotili zkušenosti z Prahy a Plzně a rozhodli se otevřít první kontaktní místo pro bydlení v kraji,“ představil okolnosti vzniku kontaktního místa pro bydlení Mikulec.

Ostravské kontaktní místo se nachází v budově magistrátu, kde sdílí kancelář se Sociopointem poskytujícím informace o sociálních službách ve městě. Od loňského listopadu využilo služby kontaktního místa pro bydlení přes sedm set klientů. Lidé v něm mohou získat základní informace o sociálních dávkách, zorientovat se v systému obecního bydlení nebo zažádat o sociální byt.

„Jednou z našich klientek byla paní s duševním onemocněním opouštějící psychiatrickou nemocnici. Dlouhodobě se jí nedařilo sehnat vhodné bydlení. Díky spolupráci s námi získala sociální byt a následnou podporu sociálního pracovníka. Dále jsme jí pomohli zprostředkovat službu neziskové organizace působící v oblasti duševního zdraví,“ uvedla jeden z příběhů Petra Vonášková, která v kontaktním místě pro bydlení pracuje jako navigátorka.

Kontaktní místa musejí odrážet místní podmínky a potřeby obyvatel

Po úvodních prezentacích se zástupci obcí rozdělili do skupin, ve kterých sdíleli svá očekávání od kontaktního místa pro bydlení. Spolu s experty a lokálními konzultanty Agentury, ale také se čtyřčlenným týmem z ostravského magistrátu přemýšleli nad tím, jak by podobné poradenské místo mohlo vypadat v jejich městech.

„Připravenost měst na vznik kontaktních míst pro bydlení se napříč městy různí. Například v Krnově již kontaktní místo otevřeli, v jiných městech jsou teprve ve fázi úvah, jak by mohlo vypadat a pod jakým odborem by mělo vzniknout. Jsem ráda, že dnes o tom můžeme diskutovat společně a zcela otevřeně. V rámci našich poradenských programů s městy spolupracujeme na tom, aby se včas připravila na zákon o podpoře v bydlení a související vznik kontaktních míst pro bydlení,“ vysvětlila přínosy akce Veronika Aresta z Agentury pro sociální začleňování, která odborný workshop zaštítila.

Ze společné diskuse mimo jiné vyplynulo, že je důležité, aby podoba kontaktních míst pro bydlení respektovala místní podmínky. Například na území obcí s rozšířenou působností, která jsou rozsáhlá a čítají řadu menších měst a vesnic, bude nutné vymyslet systém, jak usnadnit přístup ke kontaktnímu místu pro bydlení co nejširší skupině obyvatel. Dále bude nezbytné se zaměřit na podobu spolupráce s bytovými a sociálními odbory na městských úřadech a neziskovými organizacemi. Zástupci Krnova, Valašského Meziříčí, Jeseníku, Oder, Moravského Berouna, Kroměříže a Vítkova, kteří se setkání v Ostravě účastnili, jsou tak o krok napřed v rámci příprav na chystané legislativní změny.