Bartoš mluvil se zástupci krajů o digitalizaci stavebního řízení, MMR zahajuje školení pro úředníky

21. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš informoval na pravidelném jednání vlády s Radou Asociace krajů ČR o přípravách souvisejících s digitalizací stavebního řízení. MMR zahajuje intenzivní školení, která se týkají změn souvisejících s novým stavebním zákonem, a současně chystá také výzvu na dodání IT techniky pro stavební úřady.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR má povinnost podle nového stavebního zákona zajistit digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) od 1. července 2024. Jde o klíčovou prioritu vlády, kterou není možné vzhledem k jejímu významu pro sektor stavebnictví a českou ekonomiku odkládat. Pro zajištění základních informačních systémů v termínu proto MMR po vyčerpání všech ostatních možností zvolilo jednací řízení bez uveřejnění. V současné chvíli má resort podepsanou smlouvu s dodavatelem, který už veřejné správě úspěšně dodal několik obdobných agendových systémů a se zakázkami tohoto typu má řadu zkušeností.

Toto řešení umožní včasnou dodávku DSŘ, která splňuje minimální nároky nového stavebního zákona včetně napojení na základní registry a katastr nemovitostí. První dodávka informačních systémů plánuje na první kvartál roku 2024. Následně dojde k jejich testování. Stavební úřady a stavebníci z řad veřejnosti budou mít systém k dispozici nejpozději v červnu 2024.

MMR v průběhu tohoto a minulého roku průběžně informovalo zástupce centrálních úřadů, krajů i obcí o dopadech nového stavebního zákona a související digitalizace pro územní plánování a stavební řízení. Jednalo se celkem o 16 porad, konferencí nebo pracovních setkání.

V září 2023 MMR rozeslalo na všechny stavební úřady interaktivní webový dotazník, ve kterém se ptalo na aktuální stav jejich IT vybavení. Další dotazy směřovaly na případný zájem o zajištění techniky. Na tento dotazník zhruba stovka stavebních úřadů nereagovala, resort je proto obeslal znovu a kontaktoval je i telefonicky. Teprve na základě takto získaných dat vyhlásí ministerstvo výzvu na pořízení techniky. Její předání úřadům ministerstvo předpokládá od dubna 2024. MMR na to vyčlenilo z Národního plánu obnovy více než 213 milionů korun. Následnou integraci s centrálními systémy nebo úložištěm dat zajistí MMR, pro samosprávy to nebude představovat další zátěž.

DSŘ v plánované podobě nevyžaduje osobní instalaci softwaru na jednotlivých pracovištích. Úředníci se po ověření identity budou přihlašovat přes jednoduché webové rozhraní. Postupy a funkce dostupné k 1. 7. 2024 nebudou náročnější než software, který už stavební úřady aktuálně využívají. MMR chystá pro úředníky školení, na kterém je s prací ve webovém rozhraní detailně seznámí. Odstartují v prosinci 2023 a budou postupně ve všech krajích pokračovat po celou první třetinu roku 2024. Vzdělávání bude cílit jak na úředníky ústředních orgánů státní správy, tak stavebních úřadů. Na začátku roku 2024 bude k dispozici také online verze.

Petr Waleczko