SMS ČR ocenilo nejdéle sloužící starosty a udělilo ocenění Počin a Přešlap roku

23. 11. 2023 SMS ČR Ostatní

Jiří Kučera z obce Úhřetická Lhota v Pardubickém kraji je Nejdéle sloužícím starostou České republiky. Toto ocenění získal ve Zlíně na konferenci Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení ocenilo nejdéle sloužící starostky a starosty v každém kraji ČR. Řada z nich působí na radnicích nepřetržitě od listopadu roku 1990. Na 400 účastníků konference rozhodlo také o udělení ceny Počin roku a anticeny Přešlap roku.

Sdružení místních samospráv ČR

Počinem roku zvolili starostky a starostové na konferenci zpřístupnění Pražského hradu veřejnosti, cena tak míří za prezidentem Petrem Pavlem. Na druhé příčce se v anketě umístilo Ministerstvo pro místní rozvoj s novelou stavebního zákona, která zachovává síť stavebních úřadů v obcích. Třetí příčku obsadilo Ministerstvo průmyslu a obchodu za zajištění nezávislosti na plynu z Ruska.

Anticenou Přešlap roku „ocenili“ účastníci konference Ministerstvo financí za zásah do rozpočtového určení daní a snížení podílu obcí na DPH. Na druhé příčce skončilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a změny v zákoníku práce, zejména v institutech dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti. Třetí místo obsadilo Ministerstvo životního prostředí za připravované zálohování PET lahví a plechovek.

„Starostky a starostové Přešlapem roku jasně reflektují zásahy do obecních rozpočtů, které obce připraví v příštím roce v rozpočtovém určení daní až o 5 miliard korun. Budeme iniciovat novelu zákona, abychom tyto výpadky nahradili. Naopak zpřístupnění Pražského hradu, který teď mohou lidé navštěvovat bez front u vstupů, je vnímáno velmi pozitivně, stejně jako aktivní zájem prezidenta o dění v krajích,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Přes 30 let na radnici

V rámci konference ocenilo SMS ČR také nejdéle sloužící starostky a starosty, kteří na radnicích pracují nepřetržitě mnohdy i více jak 30 let. V řadě případů se v obcích ustavující shromáždění konala v krátkém sledu v listopadových dnech roku 1990.

„Práce pro obce je krásná, ale také náročná a zároveň ne vždy oceňovaná. Velmi mě těší, že jsme několika desítkám statečných žen a mužů napříč kraji takto poděkovali za jejich mnohdy i více jak tři desítky let dlouhou službu. Starostové jsou ti, kdo se zásadním způsobem podílejí na rozvoji našeho venkova, a to na úkor svého soukromí a volného času,“ říká Eliška Olšáková.

Téměř na den přesně 33 let je ve funkci momentálně nejdéle sloužící starosta České republiky Jiří Kučera z Úhřetické Lhoty. Podle vlastních slov zůstane v úřadu do konce volebního období, po kterém by rád předal starostování nástupci.

„Ze začátku jsem nevěděl pořádně kudy kam, ale v okolí byli šikovní starostové, se kterými jsme si vzájemně pomáhali. Za ty roky se nám podařilo v obci postavit plynovod, vodovod, rekonstruovali jsme veřejné osvětlení, opravili silnice a chodníky, pořídili nový obecní rozhlas nebo postavili protipovodňové hráze a máme už podepsanou i smlouvu na kanalizaci,“ vypočetl oceněný Jiří Kučera některé z úspěchů svého starostování.

Nejdéle sloužící starostky a starosty ocenilo SMS ČR napříč kraji, v samostatné kategorii ocenilo ještě několik „Matadorů obcí“, kteří působili ve vedení obcí ještě před rokem 1990.

„Mám ke všem těmto kolegyním a kolegům neskrývaný obdiv za to, jak dlouho na radnicích vydrželi pracovat pro své obce. Nezřídka to vyžaduje řadu kompromisů i ústupků v osobním životě. Z naprosté většiny těchto starostů ale srší energie a elán. Je to velká inspirace i pro generaci začínajících komunálních politiků,“ dodává Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR.