Středočeský kraj se chce věnovat oblasti transformace energetiky více a systematicky

28. 11. 2023 Středočeský kraj Energetika

Středočeský kraj se připojí k Memorandu o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Současně byl schválen vstup kraje do Svazu moderní energetiky, a to od 1. ledna 2024.

Středočeský kraj

„Považuji za důležité, aby se Středočeský kraj věnoval oblasti transformace energetiky v České republice systematicky. I když existují projekty, jako jsou například vodíkové autobusy nebo energetické úspory v budovách kraje a jeho organizací, systémový přístup k celé problematice bohužel chybí. Proto jsem chtěla, aby se náš kraj zapojil do iniciativy některých jiných krajů a jimi zřízených organizací formou uzavření memoranda. Současně jsme schválili členství kraje ve Svazu moderní energetiky,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Členský příspěvek pro Středočeský kraj bude činit 30 000 korun ročně.

Podpisem memoranda chce kraj přispět a navázat spolupráci v oblasti transformace energetiky a koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie. K tomuto účelu chtějí kraje ustavit Energetickou platformu krajů ČR. Vzájemná spolupráce by měla probíhat například v oblastech posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti krajů, implementace energetického managementu na úrovni krajů s přesahem do měst a obcí, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, rozvoje konceptu SMART Region a SMART City, ale i edukace nebo cirkulární ekonomiky.

„Kraj podpisem memoranda deklaruje svůj zájem spolupracovat na poli rozvoje a zvyšování hospodárnosti krajů. Kromě toho dáváme najevo, že si uvědomujeme potřebu participace a koordinace aktivit při rozvoji obnovitelných zdrojů energie, integraci inovativních přístupů a prostředků včetně rozvoje vodíkových a dalších k životnímu prostředí šetrných pokročilých energetických technologií a sdílení informací na tomto poli,“ uzavřela Jana Skopalíková.