Na setkání se starosty a občany Ostrovska se řešila hlavně témata zdravotnictví, školství, dopravy a transformace kraje

29. 11. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Další ze setkání s vedením měst a obcí v rámci obce s rozšířenou působností a obyvateli území se tentokrát uskutečnilo v Ostrově. Členové Rady Karlovarského kraje představili oblasti, jež mají ve své gesci a odpovídali na dotazy přítomných starostů, později odpoledne pak také na otázky veřejnosti.

Karlovarský kraj

„Tato forma setkání je jedinečná v tom, že se na jednom místě potkají starostové a další zástupci měst, jež územně spadají pod obec s rozšířenou působností a společně si tak mohou vyslechnout informace o aktuálním dění v kraji a zároveň se zeptat na témata, jež jsou pro ně aktuální nebo zajímavá. I nám se tak dostává zpětné vazby v podobě hodnocení některých kroků, které jako vedení kraje v dobré víře podnikáme,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zástupci vedení města Ostrov a starostové přilehlých obcí byli seznámeni s novinkami v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví, rozvoje regionu, dopravy, cestovního ruchu, kultury a životního prostředí. Pozornost účastníků setkání zaujala oblast zdravotnictví a finanční podpora, která je nabízena jak současným studentům lékařství, tak seniorním lékařům. Finance kraje směřují také do náborových příspěvků, podpory specializačního vzdělávání a vybavení nových či stávajících ordinací. Tento motivační nástroj si klade za cíl stabilizovat situaci ve zdravotnictví v kraji a zvýšit dostupnost primární zdravotní péče v regionu.

V rámci jednání nechyběly ani informace o chystané obnově studijního programu technického lycea, jež bude opět součástí oborové nabídky pro příští školní rok na Střední průmyslové škole Ostrov. Této školy se týká také podpora z Operačního programu Spravedlivá transformace. V areálu školy vznikne přístavba určená pro vybudování dílen, v nichž pak bude probíhat odborný výcvik oborů autotronik, automechanik a strojírenství.

Účastníky neveřejné části jednání ale následně pak i veřejnost zajímala dopravní situace ve města a jeho okolí, aktuální stav dostavby dálnice D6, chystané dopravní projekty pro následující rok, problematika předčasných odchodů dětí ze vzdělávání, bližší informace k transformaci kraje, podmínky vzniku chráněné krajinné oblasti a aktivity Destinační agentury Krušnohoří.

Jitka Čmoková