V soutěži Úřad na cestě k rovnosti zvítězil opět pražský magistrát

30. 11. 2023 Praha Regiony

Magistrát hlavního města Prahy zvítězil v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Vyhodnocen byl mezi ostatními krajskými úřady jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pod vedením ředitele Martina Kubelky obdržel pražský magistrát ocenění již druhým rokem.

Praha

Ocenění v úterý 28. listopadu 2023 osobně převzal ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka společně s Pavlem Uhlíkem, ředitelem odboru sociálních věcí a Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům se uskutečnilo na konferenci v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Součástí konference byla i odborná část s panelovou diskusí.

„Skutečnost, že jsme ocenění obdrželi druhý rok po sobě mě osobně velice těší, vnímám to jako ujištění, že kráčíme správným směrem. Je za tím práce celého našeho úřadu a všem našim zaměstnancům bych touto cestou moc rád poděkoval. Zasazovat se za rovné příležitost a společenské postavení žen vnímám jako něco zcela samozřejmého,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Soutěž je zaměřena na monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Letošní, již 17. ročník, se konkrétně věnuje genderové diskriminaci na pracovišti včetně sexuálního obtěžování a podpoře žen ohrožených sociálním vyloučením. Klání tradičně vyhlašuje Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky.

Magistrát hl. m. Prahy prosazuje rovné příležitosti a podporuje slaďování pracovního a osobního či rodinného života svých zaměstnanců dlouhodobě. Této soutěže se zúčastňuje již od roku 2007, v loňském roce převzal ocenění rovněž za 1. místo v kategorii Krajských úřadů.