Do Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG vstupuje MU, VUT a MENDELU

30. 11. 2023 Jihomoravský kraj Regiony

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG v listopadu oslavila první rok své existence. Při té příležitosti JINAG, který už spolupracuje s městy, firmami a neziskovkami, získal tři nové silné partnery v podobě univerzit.

Jihomoravský kraj

Do agentury vstoupila Masarykova univerzita (MU), Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT).

„To, že se univerzity připojí k JINAGu, je obrovský krok. Dohromady můžeme přinášet opravdové změny a zlepšit to, jak se u nás dělá veřejná správa. A věřím, že nezůstane jen u slov, ale že se to přetaví v reálné věci,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Jen za první rok má JINAG za sebou úspěchy v oblastech, jako je energetika, zdravotnictví a digitální služby. Jestli chceme dělat věci dobře, musíme se spojovat s těmi nejlepšími a aplikovat to v tom, jak funguje kraj i obce,“ uzavírá náměstek hejtman pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

„Jsme rádi, že se jako MU můžeme stát členy této inovační platformy. Všechny čtyři tematické okruhy, tedy oblast životního prostředí, oblast sociálních a zdravotních služeb i problematiku mobility v Jihomoravském kraji a modernizaci procesů a služeb veřejné správy, považujeme za důležité pro zvyšování kvality života v oblasti, ve které jako významná vzdělávací instituce a jeden z největších zaměstnavatelů působíme. Naši roli a přidanou hodnotu shledáváme zejména v souvislosti s výzkumem, kde disponujeme adekvátními a expertními kapacitami,“ uvedla prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost MU Monika Jandová.

„MENDELU se zapojila do přípravných jednání ke vzniku agentury již s vizí zařadit se do okruhu potenciálních zakladatelů tohoto spolku. Strategické cíle agentury se totiž v mnoha oblastech přímo napojují na dlouhodobé cíle MENDELU při spoluvytváření chytrého regionu v našem kraji. Z prioritních domén je pro nás zásadní spolupráce na adaptaci kraje na klimatické změny, což je téma, které spojuje většinu excelentních týmů naší univerzity. V této oblasti vidíme konkrétní spolupráci na klimatickém akčním plánu kraje s přímou vazbou na naše praktické zkušenosti ze školních podniků a jejich otevřených ekosystémů, které můžeme do spolupráce zapojit v duchu tzv. living labs. Dle našich odborností máme také ambici podílet se na dalších strategických doménách agentury směřujících do udržitelnosti v oblasti energetické koncepce nebo odpadového hospodářství a prakticky spoluvytvářet součást regionální identity v souladu s vizí MENDELU,“ sdělil prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost MENDELU Martin Klimánek.

Ambicí organizace je inovovat veřejné služby v Jihomoravském kraji tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům. „Současně je však nutné brát ohled na ochranu životního prostředí nebo péči o sociálně znevýhodněné. Inovace nesmí být na úkor udržitelnosti a ohleduplnosti,“ říká ředitel agentury Patrik Reichl.

Kancléř VUT Kamil Gregorek podotkl: „Věřím, že spolupráce VUT s dalšími členy Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG přinese nové příležitosti pro inovace a technologický rozvoj v našem regionu. Společnými silami můžeme dosáhnout významných pokroků a přispět k modernizaci a konkurenceschopnosti našeho regionu“.

O JINAG

Cílem Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG je podporovat inovace a rozvoj měst a obcí v Jihomoravském kraji a hledat a implementovat nové a efektivní přístupy.

Agentura JINAG se zaměřuje na poskytování know-how, metodickou podporu a konzultace veřejným institucím a organizacím, aby mohly efektivněji řešit výzvy a inovovat své služby a procesy. Doménami JINAG jsou participace a podpora občanské společnosti, zdravotnictví, energetika a ochrana klimatu, digitalizace a sociální služby.

„Na poli byznysových inovací patří Jihomoravský kraj v Česku mezi špičku – totéž chceme dokázat i v našich městech a obcích. Jsme přesvědčeni, že je to možné,“ komentuje ambici agentury ředitel Patrik Reichl.

Za první rok svého fungování se JINAG může pochlubit několika úspěchy. Jedním z nich je například evropský projekt na budování sítě energetických poradců pro obce, který má za cíl poskytovat energetické analýzy. Úspěšnou akcí byl také hackathon Všude dobře, doma nejlíp, který se zaměřil na využití asistivních technologií, které pomáhají seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a zvyšují jejich bezpečnost, komfort a kvalitu života. Dílčí inovací (a spíše kuriozitou) pak byla interaktivní výroční zpráva jinagpt.eu postavená na umělé inteligenci.