Peníze na inovace pomohou tentokrát školám, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

4. 12. 2023 Středočeský kraj Školství

Dalších 4,4 milionu korun získají krajské školy na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Peníze si tentokrát na své projekty rozdělí 9 příspěvkových organizací, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Středočeský kraj

„Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je samozřejmě odlišná od běžné výuky. V praxi se velmi osvědčily moderní technologie, jako jsou například interaktivní tabule nebo dotykové panely. Oceňují je nejen žáci, ale i pedagogové. Vzhledem k individuálním potřebám žáků je třeba najít vhodné vybavení, které je finančně náročné. Jsem rád, že díky prostředkům určeným na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky může kraj projekty svých příspěvkových organizací podpořit,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

V projektech jde nejčastěji o pořízení nových interaktivních displejů a tabulí, výukové programy, počítače a dataprojektory. Například ZŠ Žebrák chce kromě pojízdné interaktivní tabule pořídit i vyvýšené záhony. ZŠ, MŠ a Praktická škola Kolín ve svém projektu žádá kromě interaktivních panelů a počítačů také o finance na zařízení, které umožní ovládání počítače očima. Speciální základní škola Poděbrady zpracovala projekt na asistenční a zvedací systém.

Na podporu vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky Středočeský kraj od roku 2021 uvolnil už 330 milionů korun. „Taková částka už je samozřejmě na našich školách znát. Každá škola si může připravit projekt na míru právě podle toho, co mohou žáci využít a čím výuku zatraktivnit. Mimochodem, dnes jsme na radě schválili výsledek výběrového řízení na pořízení speciálního postřikovače pro přesné aplikace hnojiva pro čáslavskou zemědělskou školu, který se rovněž pořizuje v rámci takzvaných inovací,“ doplnil radní Vácha.

David Šíma