Regionální konference ke sportu představila řadu dotačních titulů na národní, krajské i obecní úrovni

1. 12. 2023 Kraj Vysočina Regiony

Kraj Vysočina uspořádal začátkem tohoto týdne v pořadí druhou regionální konferenci zaměřenou na sport. V loňském roce se diskutovalo o situaci ve sportovních klubech po covidové pandemii a posílení motivace dětí ke sportování, zatímco letošním tématem byla zejména podpora výstavby nebo obnovy sportovní infrastruktury, financování organizovaného sportu nebo dotace do sportu ze strany státu, krajů i obecních samospráv.

Kraj Vysočina

Na konferenci zazněly také příklady dobré praxe jak z oblasti mezinárodní spolupráce sportovních klubů, tak i zkušenosti s pořádáním velkých biatlonových podniků ve Vysočina Areně.

Financování regionálního sportu ze strany státu pro rok 2024, chystané legislativní změny nebo fungování rejstříku sportu představil předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Na něj navázal radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala, který ve své prezentaci shrnul systémovou dotační politiku do sportu z krajské úrovně. „V návrhu krajského rozpočtu, respektive ve Fondu Vysočiny na rok 2024, jsou připraven stejné dotační programy na podporu sportu a volnočasových aktivit jako letos. U některých došlo k menší úpravě pravidel, u těch nejžádanějších se dokonce navýšila celková alokace. Kromě toho se pro příští rok vyhlásí navíc jeden úplně nový jednorázový program Sportovní infrastruktura, který je určen pro obce s rozšířenou působností,“ popisuje radní Jan Břížďala a dodává, že alokace ve výši půl miliardy korun má pomoci větším městům, která jsou přirozeným spádovým centrem, pro sportovce ze svého okolí, s rekonstrukcí sportovišť i sportovních areálů nebo s vybudováním zcela nové sportovní infrastruktury. O podpoře sportu z pohledu územní samosprávy mluvil místostarosta Žďáru nad Sázavou Jaroslav Hedvičák a jakým způsoben získává finance na činnost a vlastní rozvoj konkrétní sportovní klub představila tajemnice TJ Jiskra Havlíčkův Brod Michaela Slavíková.

Pozvání na konferenci přijal také prezident Českého svazu biatlonu a předseda organizačního výboru Mistrovství světa v biatlonu 2024 Jiří Hamza, který popsal přípravy na největší sportovní akci na Vysočině v únoru příštího roku. Pokusil se zodpovědět, co vše se skrývá za organizací tohoto sportovního svátku, jaký je rozpočet akce, nebo jak se finančně podílí veřejný a soukromý sektor. Vystoupení hostů zakončil jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban s prezentací mezinárodního projektu Česko-finská hokejová škola, která se v letošním roce uskuteční už po jedenácté.

„Cílem konference bylo pojmenovat nejpalčivější problémy v oblasti financování sportu, nastavení možných cest k řešení zmíněných problémů a vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti financování sportu a mezinárodní spolupráce sportovních klubů. Kraj Vysočina je příkladem poskytovatele dotace, který zkušenosti z předchozích let využívá pro efektivnější nastavení dotačních výzev tak, aby poskytování finančních prostředků do oblasti sportu bylo transparentnější a pro žadatele administrativně jednodušší,“ řekl závěrem radní Jan Břížďala.