Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá

1. 12. 2023 MŠMT ČR Školství

Počet úvazků učitelů v regionálním školství, které zahrnuje především mateřské, základní a střední školy, za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2022 o 2,6 %. O stejný procentuální rozdíl vzrostl i jejich průměrný plat či mzda. Počet dětí v mateřských školách a počet žáků ve školách základních přitom meziročně poklesl. Největší meziroční nárůst platů a mezd byl u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 %.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

V regionálním školství (ve školách všech zřizovatelů) bylo v prvních třech čtvrtletích roku 2023 zaměstnáno v přepočtu na celé úvazky téměř 293 tisíc osob (pedagogů i nepedagogů), na jejichž mzdy/platy bylo vynaloženo více než 103 miliard korun. Oproti stejnému období předchozího roku narostl přepočtený počet těchto zaměstnanců o 3,4 % a objem mzdových prostředků o 7,4 %.

Učitelů bylo ve sledovaném období zaměstnáno v regionálním školství v přepočtu na celé úvazky více než 157 tisíc (o 2,6 % více než za první tři čtvrtletí roku 2022). Na jejich mzdy/platy bylo vynaloženo téměř 66 miliard Kč (meziroční nárůst o 5,3 %). Průměrná měsíční mzda/plat byla 46 590 Kč (meziroční nárůst o 2,6 %). U základních škol se počet úvazků učitelů zvýšil dokonce o 3,0 %, u mateřských pak o 1,9 %.

Nejvíce vzrostly mzdy/platy u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 % na výsledných 27 331 Kč. Jedná se o průměr celkových mezd/platů, do kterého jsou započítány i nadtarifní složky a platy vedoucích zaměstnanců.

I když celkově v regionálním školství počet dětí a žáků meziročně vzrostl, v mateřských a základních školách došlo k mírnému poklesu. V mateřských školách je tento školní rok o 4714 dětí méně, v základních školách pak o 7432 žáků méně. Nárůst o 21 563 žáků naopak zaznamenaly střední školy.