Elektronický podpis při zadávání veřejných zakázek

6. 12. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek ať již v zadávacím řízení či mimo něj, např. v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, se zadavatelé i dodavatelé v podstatě každodenně setkávají s problematikou elektronického podepisování dokumentů.