Inflace vítězí

11. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

Mzdy neustále rostou, ale inflace je rychlejší. Český statistický úřad ve své pravidelné zprávě informoval, že ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období loňského roku o 7,1 %, reálně však klesla o 0,8 %.

Průměrná nominální mzda činí 42 658 Kč a zvedla se proti loňskému roku o 2810 korun. Proti předchozímu čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná mzda po očištění od sezónních vlivů o 1,5 %. Medián mezd byl ve 3. čtvrtletí na úrovni 37 492 korun, dosáhl u mužů 40 153 korun a u žen 34 705 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 19 835 Kč a 66 998 Kč.

Reálná mzda naposled vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2021 a od té doby kontinuálně klesá. Dnešní číslo za 3. kvartál není výjimkou.

Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 8 %, celkový objem mezd narostl o 7,5 % a počet zaměstnanců vzrostl o 0,4 %.

Tragédie, kterou způsobila inflace je vidět na obrázku. Růst nominálních mezd sleduje svůj desetiletý trend, ale kupní síla mezd poklesla na úroveň roku 2017.

Graf 1. Průměrná nominální a reálná mzda v Česku
Průměrná nominální a reálná mzda v Česku

V oborovém členění byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období loňského roku zaznamenán v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (13,7 %), následují informační a komunikační činnosti (9,0 %), ubytování, stravování a pohostinství (8,8 %) a u činností v oblasti nemovitostí (8,6 %). K nejnižšímu růstu (0,9 %) došlo v ostatních činnostech.

Srovnáme-li období v 1. až 3. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná nominální mzda 42 427 korun a v meziročním srovnání činil přírůstek 3110 korun (7,9 %). Spotřebitelské ceny z toto období se zvýšily o 11,7 % a reálná mzda klesla o 3,4 %.

Přestože nominální mzdy neustále rostou a vyděláváme stále víc, kupní síla obyvatelstva se reálně snižuje. To se odráží i v nízkém tempu hrubého domácího produktu, kde právě služby tvoří jeho významný podíl. Je nepříjemné, že pokles reálných mezd trvá již dva roky, což je pro zaměstnance výrazně demotivující. Dalším negativním důsledkem je určitá strnulost na trhu práce s dopadem nejenom na pracovníky, ale i na firmy.

Poznámka na závěr

Graf v první části textu ukazuje vývoj nominální a reálné mzdy v korunách. Druhý obrázek ukazuje ve sloupcovém grafu vývoj průměrné nominální mzdy v korunách (levá osa) a současně indexový vývoj nominální i reálné mzdy v procentech růstu/poklesu (pravá osa). Čtenář by si měl uvědomit, že zdánlivě pozitivní vývoj nemusí vždy odpovídat realitě.

Graf 2. Vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy
Graf 2. Vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy

Podle materiálů ČSÚ a České spořitelny, a.s.