Cykloturistika je na vzestupu, Moravskoslezský kraj pokračuje v její podpoře

8. 12. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

Moravskoslezský kraj nabízí finance na rozvoj sítě cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Městům a obcím nabízí celkem 20,5 milionu korun. Finance jsou určené na pořízení projektové dokumentace, samotné budování cyklostezek a nově i na realizaci doprovodné infrastruktury, jako jsou odpočívadla, značení a další mobiliář.

Moravskoslezský kraj

Na krajské peníze si mohou sáhnout obce, dobrovolné svazky obcí nebo statutární města a městské části či obvody.

Žádosti bude krajský úřad přijímat průběžně od 2. ledna 2024 až do konce září 2025. Do tohoto dvouletého programu má kraj připraveno 20,5 milionu korun.

Kraj podporuje rozvoj cykloturistiky v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+, kterou v červnu tohoto roku schválilo zastupitelstvo kraje. Jejím smyslem je analyzovat stav a potřeby cyklodopravy a cykloturistiky na území regionu a navrhnout krátkodobá a dlouhodobá řešení, která povedou k jejímu zlepšení a dalšímu posilování.