Moravskoslezský kraj pomůže s provozem malých prodejen na venkově

11. 12. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

Moravskoslezský kraj se už třetím rokem zapojil do programu Obchůdek 2021+, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pomůže tak udržet při životě maloobchodní prodejny na venkově. V srpnu vyhlásil dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023. Dotace schválili krajští zastupitelé.

Moravskoslezský kraj

Finanční podporu kraje dostane všech 48 žadatelů o neinvestiční dotaci v celkové výši 5,82 milionu korun. Jedna maloobchodní prodejna mohla podle podmínek programu získat maximálně 130 tisíc korun.

Žadatelé mohou finanční prostředky využít na úhradu mzdových nákladů, nákladů na nájem provozovny a skladu, na energie a telekomunikační služby nebo služby spojené s obsluhou bezhotovostních plateb či údržbou prostorů prodejny.

Dotace byla i letos určena pro prodejny nabízející převážně potraviny v malých obcích do tisíce obyvatel, nebo obce do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel a zároveň splňují podmínku, že se na území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna.

Dotaci tak získají například provozovatelé malých prodejen v obci Nové Lublice, Radkov, Leskovec nad Moravicí, Kateřinice, Slezské Rudoltice či Horní Lomná.

V letech 2021 a 2022 podpořil Moravskoslezský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu provoz maloobchodních prodejen na venkově částkou 8,846 milionu korun.