Průzkum ukázal, jak se výrazně mění kvalita života v Karlovarském kraji

14. 12. 2023 Karlovarský kraj Regiony

O tom, že v Karlovarském kraji není úplně všechno špatně a že se tu lidem žije i přes výtky dobře, svědčí nově zveřejněný výzkum společnosti Obce v datech. Ta v rámci Indexu kvality života porovnala u 206 českých obcí s rozšířenou působností veřejně dostupná data ve třech základních oblastech, jako je zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a v neposlední řadě vztahy a služby. A letošní výsledky by mohly být pro mnohé stěžovatele více než překvapivé.

Karlovarský kraj

Největším skokanem roku se tentokrát v porovnání s ostatními obcemi stal Cheb. Ten si v žebříčku polepšil hned o 85 pozic. Následovaly ho Karlovy Vary, které poskočily o 54 míst v pořadí. V souvislosti s fenoménem růstu kvality života v menších městech zazářily Mariánské Lázně, které se dle letošních výsledků staly jedničkou pro stěhování mladých lidí.

„Samozřejmě víme, že ne všude se lidem žije dobře. Každé město, každá obec má své specifické problémy, se kterými se potýká. Při našich pravidelných cestách po regionu o nich se starosty hovoříme a snažíme se hledat možná řešení. Ta ovšem nejsou mnohdy proveditelná ze dne na den, ale vyžadují delší čas. Výsledky tohoto průzkumu však jasně dokládají, že se náš kraj postupně mění k lepšímu, že je kvalitním místem pro život a že má rozhodně co lidem nabídnout,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Průzkum porovnávající kvalitu života v obcích s rozšířenou působností realizuje společnost Obce v datech již šestým rokem. Jejím hlavním konzultačním partnerem je nadnárodní společnost Deloitte, poskytující profesionální služby v oblasti auditu, daní, konzultingu, podnikových rizik a finančního poradenství. V rámci průzkumu se hodnotí například dostupnost zdravotních služeb, kapacity jednotlivých typů škol, nabídka pracovních míst, dostupnost bydlení, dopravní napojení nebo dostupnost různých služeb. Pro tyto účely jsou využívána data Českého statistického úřadu, Úřadu práce ČR i dalších institucí. Podrobné informace včetně sestaveného žebříčku najdete na portálu Obce v datech

Veronika Svobodová