Karlovarský kraj pokračuje ve vyhlašování dotačních titulů na příští rok

15. 12. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na pondělním zasedání schválilo vyhlášení 12 dotačních programů z priority 3, které spadají pod oblasti, jako je zdravotnictví, bezpečnost, sport nebo životní prostředí. Příjem žádostí bude spuštěn u většiny z nich v polovině ledna a začátkem února. Žadatelé se již nyní mohou seznámit s podrobnými pravidly dotačních titulů na webu kraje.

Karlovarský kraj

„Na programu prosincového zastupitelstva jsme měli schválení dalšího balíků dotačních titulů pro příští rok v celkovém objemu 52,5 milionu korun. Jedná se o předposlední vyhlašovanou prioritu a s potěšením mohu říct, že opět u řady programů došlo k navýšení finanční alokace. Oproti minulému roku tak budeme moci uspokojit více žadatelů a podpořit projekty, které jsou potřebné a na které by se jinak kvůli omezenému rozpočtu nedostalo. Výrazně více peněz bude nejenom na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče, ale také například na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí, na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělání a osvěty či na likvidaci invazivních druhů rostlin,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

Kromě již zmíněných dotačních titulů kraj vyhlašuje také program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění nebo program, z něhož prostředky putují na provozování domácí hospicové péče. Podpořena bude rovněž prevence kriminality a závislostního chování a příspěvky obdrží i jednotky sborů dobrovolných hasičů na vybavení a techniku. Z oblasti životního prostředí bude ještě vyhlášen program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň a program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v ohrožených územích. O dotace nepřijdou ani včelaři, kteří si díky nim můžou pořídit včelstva, materiál na výrobu úlů či ochranné pomůcky. S penězi pak budou moci počítat také sportovní organizace, jež vysílají žáky na olympiády dětí a mládeže. Veškeré potřebné informace o jednotlivých dotačních programech najdou zájemci na webu kraje v záložce Dotace.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí

 • Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče (od 16. 1. 2024 do vyčerpání alokace)
 • Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění (16.–31. 1. 2024)
 • Program na podporu provozování domácí hospicové péče (16.–31. 1. 2024)
 • Program prevence kriminality a závislostního chování (18.–25. 1. 2024)
 • Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje (18.–25. 1. 2024)
 • Program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže (18.–25. 1. 2024 [letní], 3.–10. 9. 2024 [zimní])
 • Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (16.–23. 1. 2024)
 • Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň (1. 2.–30. 4. 2024)
 • Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (1. 2.–15. 3. 2024)
 • Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (od 1. 2. 2024 do vyčerpání alokace, nejpozději do 28. 6. 2024)
 • Program na likvidaci invazivních druhů rostlin (6.–19. 2. 2024)
 • Program na podporu včelařství (11.–24. 6. 2024)

Veronika Svobodová