Kraj Vysočina představil dotační programy Fondu Vysočiny na rok 2024

Pro žadatele je v příštím roce připraveno více než 860 milionů korun

18. 12. 2023 Kraj Vysočina Dotace

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil další ročník už tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky a možnostem podpory z programů Fondu Vysočiny.

Kraj Vysočina

„Žadatelé budou moci v příštím roce vybírat z 35 programů, které mezi ně rozdělí částku ve výši 362,5 milionů korun. Novinkou pro příští rok je také mimořádný dotační program na podporu sportovní infrastruktury v objemu dalších 500 milionů korun,“ informovala náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Alokaci pro systémové dotační nástroje Fondu Vysočiny na rok 2024 ve výši 362,5 milionů korun schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 12. prosince 2023. „Jedná se o částku o 29,5 milionů korun vyšší, než byla k dispozici na rok 2023, a Kraj Vysočina předpokládá vyhlásit celkem 35 rozvojových programů. Nad tento rámec kraj na příští rok připravil také mimořádný a v historii kraje zcela ojedinělý dotační program na podporu sportovní infrastruktury v objemu 500 milionů korun,“ vyzdvihla Hana Hajnová.

Dotační programy pod hlavičkou Fondu Vysočiny dlouhodobě představují významnou systémovou rozvojovou pomoc obcím, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím i dalším regionálním partnerům. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu nebo rozvoj podnikání. „Každoročně se proto aktivně zasazuji o to, aby do Fondu Vysočiny směřovala maximální možná částka, jakou vývoj příjmů kraje umožní, a obzvláště v současné turbulentní době považuji za nesmírně důležité dotační politiku kraje zachovat a dále rozvíjet,“ zdůraznila Hana Hajnová.

Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2024 přinesla ucelený přehled všech dotačních programů, které Kraj Vysočina plánuje na příští rok vyhlásit. Programy, o které žadatelé tradičně projevují největší zájem, kraj v roce 2024 finančně posílil, například obcemi hojně poptávaný investiční program Obnova venkova Vysočiny. Dvojnásobně byla navýšena alokace pro program Stomatologická a pediatrická péče, kterým kraj podporuje obce při řešení aktuálního palčivého problému nedostatku zubních a dětských lékařů na Vysočině. Více peněz pro rok 2024 kraj vyčlenil také na sociální oblast, prevenci kriminality, památky nebo vodní hospodářství. Oproti roku 2023 nebude vyhlášen program Postupové přehlídky pro děti a mládež, naopak do nabídky na rok 2024 se vrací program Edice Vysočiny.

Z celkového počtu 35 programů jich už 13 bylo vyhlášeno na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje, jedná se zejména o programy z oblasti kultury, sportu nebo sociálních věcí a také o obcemi hojně využívaný investiční program Obnova venkova Vysočiny. Vypsán už byl také nový mimořádný program Sportovní infrastruktura 2024. Ostatní programy budou vyhlašovány postupně v průběhu příštího roku.

V rámci programu konference zazněly i praktické informace týkající se předkládání žádostí o podporu a závěrečného vyúčtování projektů a příklady nejčastějších pochybení, kterých se žadatelé a příjemci dopouštějí, včetně doporučení, jak se chyb vyvarovat. V závěrečné části konference měli zájemci o dotaci možnost klást dotazy a konzultovat své záměry s garanty jednotlivých programů.

„Neutuchající zájem žadatelů v území o krajské dotační programy mne velmi těší a nesmírně si vážím úsilí, s jakým naši partneři i v této nelehké době realizují rozvojové projekty pro kvalitnější život na Vysočině,“ shrnula průběh konference Hana Hajnová. „Všem regionálním partnerům proto do příštího roku přeji mnoho úspěšně podaných žádostí a především hladkou a bezproblémovou realizaci jejich projektů,“ vzkázala Hana Hajnová.

Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2024 se zúčastnila více než stovka zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů, místních akčních skupin, škol či neziskových organizací působících na Vysočině.

Programy Fondu Vysočiny na rok 2024
Název programu Alokace (Kč)
Inovační vouchery 2024 2 400 000
Rozvoj podnikatelů 2024 8 100 000
Provozování domácí specializované paliativní péče 2024 28 000 000
Rodinná a seniorská politika 2024 1 600 000
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2024 3 100 000
Dobrovolnictví 2024 2 800 000
Investujme v sociálních službách 2024 6 000 000
Sportoviště, klubovny a táborové základny 2024 5 900 000
Celoroční aktivity handicapovaných 2024 700 000
Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina 2024 10 500 000
Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2024 1 000 000
Celoroční aktivity mládeže 2024 10 000 000
Prevence kriminality 2024 5 000 000
Stomatologická a pediatrická péče 2024 3 000 000
Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024 1 800 000
Územní plány 2024 1 000 000
Zastávky veřejné linkové dopravy 2024 2 000 000
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024 13 000 000
Stavby ve vodním hospodářství 2024 81 000 000
Informační a komunikační technologie 2024 6 000 000
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2024 5 400 000
Obnova venkova Vysočiny 2024 95 000 000
Venkovské služby 2024 9 000 000
Zemědělské akce 2024 1 000 000
Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2024 2 000 000
Odpady – oběhové hospodářství 2024 4 500 000
Edice Vysočiny 2024 1 000 000
Cyklodoprava a cykloturistika 2024 22 000 000
Infrastruktura cestovního ruchu 2024 1 500 000
Bavíme se na Vysočině 2024 3 700 000
Památky 2024 19 500 000
Památkově chráněná území 2024 1 600 000
Postupové přehlídky v kultuře 2024 350 000
Turistická informační centra 2024 2 000 000
UNESCO 2024 1 050 000
Celkem 35 programů 362 500 000
Sportovní infrastruktura 2024 500 000 000