Seminář se zabýval tématem důstojného bydlení jako základu života ve společnosti

20. 12. 2023 Karlovarský kraj Bydlení a stavby

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se uskutečnil seminář zaměřený na důstojné bydlení, které je základem života ve společnosti. Hlavním tématem bylo sdílení zkušeností se zabydlováním lidí v bytové nouzi.

Karlovarský kraj

Cílem úvodního bloku bylo informovat účastníky o tom, co se od roku 2022 děje v Karlovarském kraji v oblasti dostupného bydlení. Jana Slivoňová, krajská specialistka pro oblast dostupného bydlení, nejdříve představila projekt podpory bydlení Karlovarského kraje, co se již podařilo a co je ještě třeba realizovat. Radní Robert Pisár navázal s informacemi o vzniklém Nadačním fondu Karlovarského kraje.

O zkušenosti s tématem podpory bydlení napříč Českou republikou se přijeli podělit hosté z různých částí republiky. Šárka Bauerová z Armády spásy Praha zábavnou formou pohovořila o zkušenostech práce s lidmi v nouzi a zdůraznila, že bydlení je základní lidská potřeba a právě jeho zisk vede k zotavení klientů. Jan Snopek představil oblasti činností Platformy pro sociální bydlení.

Účastníci semináře se také dozvěděli o iniciativě „Střecha nad hlavou“, kterou přijel představit farář Římskokatolické farnosti v Sokolově Petr Bauchner. Lucie Perglová spolu se svou kolegyní Radkou Šuma Kozlovou prezentovaly vlastní zkušenosti se zapojením Pomoci v nouzi, o. p. s., do projektu Dostupné bydlení. Jedná se o první projekt Housing Led v Karlovarském kraji, do kterého se jejich společnost zapojila v říjnu letošního roku.

Nástrojem, jenž je připraven pro pomoc lidem v bytové nouzi, je Zákon o podpoře v bydlení, jehož aktuální stav představila Anna Hájková z Ministerstva pro místní rozvoj. Tento zákon přinese podpůrná opatření, kterými jsou například podporované obecní bydlení, bydlení s garancí pro majitele bytu a v neposlední řadě asistence v bydlení. Velmi důležitý vstup přinesl Martin Chochola, vedoucí Centra bydlení Liberec, uvedl příklady úspěšné praxe podpory bydlení v Liberci.

Seminář nabídl řadu důležitých poznatků, jak lze řešit problematiku dostupného bydlení a podporovat rodiny i po jejich zabydlení.

Jitka Čmoková