Kraj Vysočina finančně podpořil vznik nebo rozšíření devíti nových ordinací, příští rok očekává ještě větší zájem

27. 12. 2023 Kraj Vysočina Regiony

Letos výrazně vzrostl zájem o dotace Kraje Vysočina na zřízení a rozšíření stomatologické nebo dětské ordinace. Kraj původně připravených 1,5 miliónu korun ještě v závěru roku navýšil o dalších téměř 600 tisíc korun. Mohl tak vyhovět všem devíti žádostem, které mu byly během roku doručeny.

Kraj Vysočina

„Už při schvalování dotačního titulu na podporu vzniku nových ordinací jsme avizovali, že alokovaná částka nemusí být konečná a že je vedení Kraje Vysočina připraveno ji podle potřeby a především zájmu navýšit,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Ten zároveň potvrdil, že pro příští rok je připravena ve Fondu Vysočiny pro provozovatele nových ordinací k rozdělení dvojnásobná částka. Kraj vyčlenil 3 milióny korun. Podle Vladimíra Novotného nemusí být ani tato částka konečná.

V roce 2022 kraj pomohl se zřízením dvou ordinací v regionu. Podmínky však platily pouze pro stomatologické ordinace a žadatelem o dotaci moha být jen obec. V letošním roce Kraj Vysočina rozšířil podporu i na zřízení dětských ordinací a žadatelem o krajskou dotaci z Fondu Vysočiny může být jakýkoli provozovatel. „Úprava podmínek čerpání dotace vycházela z připomínek a doporučení, které nám přišly přímo z terénu. Nastavení alokace vycházelo z našich předpokladů a očekávání s tím, že jsme zohlednili avizovaná otevření nových ordinací. Stejně jsme postupovali při návrhu letošního navýšení. Předpokládáme, že o dotaci na zřízení a rozšíření ordinace v příštím roce požádá více provozovatelů. To je zcela v souladu s naším záměrem. I nadále chceme v rámci regionu pomáhat s rozšířením služeb veřejnosti. Do této skupiny s stomatologické a pediatrické péče patří,“ doplňuje Vladimír Novotný.

Kromě podpory zřizování a rozšiřování nových vybraných ordinací podporuje Kraj Vysočina prostřednictvím stipendijního programu také budoucí lékaře, kteří se rozhodli pracovat v nemocnicích Kraje Vysočina nebo budoucí praktické lékaře a stomatology, kteří plánují po studiích provozovat praxi v terénu.