MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů na obnovu po povodních a dalších pohromách, program Živel otevře už začátkem ledna

28. 12. 2023 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj uspíšilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Vyhlásí ji už 8. 1. 2024, žádosti začne přijímat 1. 2. 2024. V rámci výzvy uvolní pro samosprávy 200 milionů korun. Resort tím reaguje na rozvodnění některých toků a nejvyšší stupeň povodňové aktivity na mnoha místech v Česku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Původně jsme s otevřením Živlu počítali až ve druhém čtvrtletí, ale některé obce se se škodami potýkají už teď a jinde povodně stále hrozí. Rychlá pomoc se v takových případech cení dvojnásob,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem programu je přispět k obnově obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci a opravu. Celkem MMR ve výzvě vyčlenilo 200 milionů korun. Dotace může pokrýt až 70 % škod do maximální výše 10 milionů korun.

„Jde o systémovou změnu. Nebudeme s přípravou čekat na to, až dojde k pohromě, ale budeme pružně reagovat na aktuální potřebu. Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít vždy na začátku roku připravený program, ze kterého mohou samosprávy získat podporu třeba v případě velkého požáru nebo právě povodní,“ dodal Bartoš.