Odstartuje u nás boom komunitní energetiky stejně jako v Rakousku?

3. 1. 2024 Energy Centre České Budějovice Energetika

V prosinci schválila Poslanecká sněmovna a poté i Senát novelu energetického zákona označovanou jako LEX OZE II, která má umožnit obcím, domácnostem, firmám i školám sdílet vlastní vyrobenou elektřinu a posílit tak svou energetickou nezávislost. Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2024 a očekává se, že po schválení potřebných předpisů bude od 1. 7. 2024 v ČR možné zakládat energetická společenství, která budou vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a sdílet ji.

V sousedním Rakousku byly potřebné zákony pro zakládání a rozvoj komunitní energetiky schváleny v červenci 2021 a přinesly velký boom, jen například v Horním Rakousku, která je jednou z devíti spolkových zemí, bylo od té doby založeno a funguje již 170 energetických společenství. Nejčastěji se jedná o družstva nebo spolky, které iniciují obce nebo angažované osoby. Výhodu energetických komunit vidí Rakušané především v tom, že kromě snížení své závislosti na dodávkách energie mohou lépe kalkulovat cenu za energii vyrobenou ve vlastních zařízeních a jsou tak chráněni před výkyvy a zdražováním elektřiny na mezinárodních trzích. Také pocit sounáležitosti, spoluvlastnění energetických zdrojů, podpory vlastního regionu a snížení závislosti na fosilních palivech je pro Rakušany velmi důležitý.

Samozřejmě ani v Rakousku nebyly začátky a rozjezd komunitní energetiky úplně jednoduché. Boom, který v nejbližší době vypukne v ČR, je možné částečně koordinovat a poučit se ze zkušeností sousedů. Proto zorganizovalo poradenské středisko ECČB, které působí jako platforma pro přeshraniční spolupráci mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem, konferenci Fotovoltaika a komunitní energetika, která se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje dne 30. listopadu 2023 v Českých Budějovicích (prezentace a výstupy z konference).

Dále se uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko v Hluboké nad Vltavou a dva webináře, na kterých zazněly konkrétní zkušenosti se zakládáním a připravováním energetických společenství v Horním Rakousku a kterých se zúčastnili především zástupci měst a obcí a Místních akčních skupin (záznamy webinářů).