V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije, MMR dělá kroky, aby je dostalo zpátky na trh

3. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi důvody je také nevyhovující technický stav nemovitostí, resort proto zajistil z evropských zdrojů přes 8 miliard korun, které bude možné využít i na rekonstrukce. Prázdné byty má skrze pozitivní motivaci pomoci vrátit na trh také navrhovaný zákon o podpoře v bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V Česku se podle posledního Sčítání domů a bytů (SLDB 2021) nachází celkem 860 tisíc neobydlených bytů. Tento počet se za posledních 30 let zdvojnásobil. Zhruba 70 % z těchto bytů se nachází v rodinných domech. Podle expertního odhadu MMR je skutečně dlouhodobě neobydlených bytů asi 577 tisíc, z toho 200 tisíc v bytových domech. Především na poslední zmíněnou kategorii se zaměřuje analýza resortu.

Graf 1. TOP 20 obcí s nejvyšším počtem neobydlených bytů podle SLDB 2021
Graf 1. TOP 20 obcí s nejvyšším počtem neobydlených bytů podle SLDB 2021
Zdroj dat: ČSÚ, 2021a

„Počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech se v podstatě vyrovnal nové výstavbě za posledních deset let. Výrazně to prohlubuje krizi bydlení, protože těch 200 tisíc bytových jednotek pak na trhu prostě chybí. Pro mě je to další důkaz, že jen výstavba samotná dostupnost bydlení nezvýší, v reformě Bydlení pro život proto podpoříme například taky rekonstrukce a pokusíme se snížit riziko spojené s pronajímáním bytů,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Graf 2. Vývoj počtu bytů a podílů neobydlených bytů v letech 1991 až 2021
Graf 2. Vývoj počtu bytů a podílů neobydlených bytů v letech 1991 až 2021
Zdroj dat: ČSÚ, 2021a

Na druhou stranu 21 % dlouhodobě neobývaných bytů se nachází v bytových domech, které vznikly nebo prošly rekonstrukcí po roce 2001. Podle analýzy se zčásti může jednat o takzvané investiční byty používané pro jiné účely než bydlení, například zůstávají dlouhodobě prázdné nebo se mohou nabízet pro krátkodobé ubytování. Lepší přehled v tomto přinese novela zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ubytovatelé přes digitální platformy budou mít podle ní od roku 2026 povinnost online registrovat své ubytovací jednotky i hosty.

Graf 3. Podíl bytů v kategoriích stáří či rekonstrukce bytového domu podle jejich obydlenosti
Graf 3. Podíl bytů v kategoriích stáří či rekonstrukce bytového domu podle jejich obydlenosti
Zdroj dat: ČSÚ, 2021a

„Jsme v situaci, kdy se investorům zjevně vyplatí část bytů vůbec nenabízet k nájmu. V návrhu zákona o podpoře v bydlení proto máme i systém garancí a asistence pro ohrožené domácnosti. Když se do něj majitelé dobrovolně zapojí, výrazně se jim sníží riziko spojené s pronajímáním. Je to pro-tržní recept, který například na Ostravsku, v Plzni nebo Brně už dobře funguje. Rádi bychom takto na trh dostali každý rok až 2 tisíce soukromých bytů,“ dodal Bartoš.

Obce mají ve svém vlastnictví téměř 13 tisíc dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech. Asi 9500 z nich neprošlo od roku 1990 rekonstrukcí, a to hlavně ve velkých městech. Ty menší jsou na tom výrazně lépe – téměř polovina bytů postavených nebo opravených po roce 1990 se nachází obcích s méně než 5 tisíci obyvateli.

Tab. 1. Neobydlené obecní byty v bytových domech podle velikosti obce a období výstavby
Obec Celkem Období výstavby nebo rekonstrukce
do roku 1945 1945 až 1990 1991 až 2011 2012 a později nezjištěno
Praha 1 208 714 352 88 32 22
Brno 1 654 880 559 119 47 49
Krajská města (bez Prahy a Brna) 1 308 545 503 220 1 39
Okresní města 2 140 602 922 537 24 55
ORP se statusem města 2 423 714 997 593 28 91
Celkem krajská a okresní města a ORP 8 733 3 455 3 333 1 557 132 256
Obce nad 5 tis. obyvatel (nezahrnuté v kategorii výše) 610 191 209 189 15 6
Menší obce 3 651 894 1 317 1 134 167 139
Celkem 12 994 4 540 4 859 2 880 314 401

Zdroj dat: ČSÚ, 2021a

Studie přináší také doporučení pro budoucí sběr dat o bytovém fondu a přehled nástrojů, které se pro aktivaci dlouhodobě neobydlených bytů používají v zahraničí. „Věřím, že na datech založená politika je správnou cestou, jak navrhovat konkrétní a cílená opatření, která přinášejí skutečná řešení. Postupně v tomto ohledu doháníme dluh předchozích vlád, například s Českým statistickým úřadem aktivně pracujeme na vzniku registru bytového fondu,“ uvedl Bartoš.