Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí

3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

V posledních dnech loňského roku vydalo Ministerstvo financí druhé letošní Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Obsahem je devět sdělení a informací pro účetní v obcích, pro finanční odbory ve městech i na krajských úřadech. Některé příspěvky s vztahují i k hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků.

V návaznosti na novelizaci předpisů je ve Zprávách zodpovězena řada dotazů k problematice fondu kulturních a sociálních potřeb.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle zákona o obcích je povinností obce zveřejnit rozpočet. Rozsah zveřejněného návrhu rozpočtu obecně upřesňuje další informace obsažená ve Zprávách.

Na dotaz, zda mohou obce a kraje umožňovat svým zaměstnancům užívat služební vozidla, notebooky, mobilní telefony apod., odpovídá informace pod názvem užívání majetku územního samosprávného celku jeho zaměstnanci.

Územní samosprávné celky jsou mnohdy poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí, což je rovněž upraveno zákonnými předpisy. Zveřejňování veřejnoprávních smluv je podrobně zdůvodněno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a zákonem o registru smluv.

Další zveřejněné materiály se týkají příspěvků zaměstnancům obce ze sociálního fondu, porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, použití rezervního fondu a použití FKSP příspěvkovou organizací kraje.