Pět klíčových událostí v obnovitelné energetice

10. 1. 2024 Komora OZE Energetika

Komora obnovitelných zdrojů energie v závěru minulého roku identifikovala pět klíčových událostí v obnovitelné energetice, které nejvíc posunuly sektor čisté energetiky. Zároveň komentovala předběžné výsledky obnovitelné energetiky v roce 2023 a očekávání v roce 2024.

Komora obnovitelných zdrojů energie

Mezi TOP 5 významných událostí loňského roku se řadí:

  • lednová novela energetického zákona známá jako Lex OZE I snížila byrokracii pro malé obnovitelné zdroje, hlavně pro fotovoltaiku do 50 kWp. Ta se nově staví bez stavebního povolení a bez licence pro podnikání v energetice. Opatření spustilo boom zájmu bytových domů a pomáhá i středně velkým instalacím na obecních a podnikatelských budovách (podrobnosti v tiskové zprávě).
  • sérii spotřebitelských desater připravily oborové asociace ve spolupráci s Komorou OZE, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem pro životní prostředí. Pomáhají s výběrem instalační firmy všem zájemcům o tepelné čerpadlo, solární kolektory, fotovoltaiku či kachlová kamna. A obce dostaly k dispozici tzv. větrné desatero: rady pro obecní zastupitele, jak přistupovat k nabídkám na stavbu větrných elektráren.
  • nově zavedená podpora pro obnovitelný zdroj (tepelná čerpadla, biomasa) jako náhrada starého plynového kotle, kterých je mezi lidmi stále kolem 1,5 milionu. Výměna kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, kterých zbývá nejméně 150 až 200 tisíc (MŽP), je dlouhodobě podporována hlavně kotlíkovými dotacemi.
  • Dopravní a energetický stavební úřad (DESU) coby nově vytvořená instituce je ve spojení s jednotným environmentálním stanoviskem (JES) klíčem ke zrychlení a zjednodušení povolování pro velké „síťové“ zdroje energie (pozn.: vyhrazené stavby dle Stavebního zákona).
  • Lex OZE II schválený v závěru roku Senátem a prezidentem těsně před Vánoci. Vedle digitalizace energetiky je jeho hlavním tématem sdílení elektřiny. Patrně už od července umožní všem samovýrobcům elektřiny velmi jednoduše sdílet přebytky své výroby s rodinou, přáteli, mezi podnikateli či jejich provozovnami nebo třeba mezi obecními budovami a to po celém Česku a bez nutnosti vytvářet energetická společenství. Česko tak jako patrně první země v EU v takové podobě zavádí právo aktivních zákazníků na jednoduché sdílení energie (více v tiskové zprávě).

„Zákonem roku 2024 by mohl být Lex OZE III, který přinese především pravidla pro flexibilitu včetně například akumulace. Tato flexibilita pomůže rozvíjet další obnovitelné zdroje, z nichž některé se navzájem výborně doplňují mezi sebou: především jarní a letní výroba ve fotovoltaice doplňuje především podzimní a zimní výrobu větrných elektráren, která zase dobře koreluje se zvýšenou spotřebou elektřiny v tepelných čerpadlech během topné sezóny. Špičková výroba ve vodních elektrárnách a řiditelné bioplynky jim kryjí záda,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Rozvoj v roce 2023

Velmi dynamicky se v roce 2023 rozvíjela solární energetika. Lex OZE I přinesl boom zájmu o fotovoltaiku na bytových domech a pomohl i veřejným budovám a podnikatelům k jejich větší energetické soběstačnosti. V roce 2013 zároveň pokračoval zájem domácností – do Nové zelené úsporám letos přijde přes 75 tisíc žádostí o dotaci, o polovinu víc než v roce 2022. Vysoký zájem se dařilo montážním firmám obsloužit díky dostatku komponentů a školením, které pro montéry i projektanty rozšířil Cech akumulace a fotovoltaiky. Očekáváme, že na trhu tak přibude až 100 tisíc nových elektráren. Jejich atraktivitu od příštího roku posílí obnovení součtového měření (Lex OZE II), které přes princip „sdílím sám sobě“ přinese majitelům další úsporu za elektřinu. „V závislosti na tarifu, ale odhadem 40 až 50 % nákladů na elektřinu, jejíž spotřebu ze sítě nahradí samovýrobou. S kolegy z CAFTu k tomu pořádáme pro členy a partnery v lednu webinář,“ komentuje Chalupa.

Po několik letech stagnace byla zahájena stavba několika větrných elektráren. Nejméně na dvou lokalitách budou během jara jeřáby vztyčovat nové elektrárny a 15. června bude i Česko opět slavit Den větrné energetiky. V mnoha obcích se rozjela intenzivní jednání s obcemi, Česká společnost pro větrnou energii společně s Komorou OZE a Ministerstvem průmyslu a obchodu proto připravily návod pro obce, jak v této agendě nejlépe postupovat.

„Velkým tématem bude dokončování zjednodušených a rychlejších povolovacích procesů, které by se mohlo stát klíčovým tématem roku 2024. Dva, případně jeden rok by měl být novým standardem pro získání všech razítek namísto současných deseti či více let,“ odhaduje Chalupa.

O něco málo vyšší byl opět počet žádostí domácností o dotaci na tepelné čerpadlo. Na přesné počty prodaných kusů si musíme počkat do konce ledna. Úspěchem roku je zavedení podpory pro dražší, ale efektivnější tepelná čerpadla země–voda a dotace na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla v Nové zelené úsporám.

„Velkým očekáváním je podpora domácností vytápějících zemním plynem – všude, kde je to technicky proveditelné – na přechod na účinnější tepelná čerpadla. Pomůže tak dlouhodobě chránit rodiny před cenovými výkyvy plynu,“ komentuje Chalupa.

Byla spuštěna první výrobna zeleného vodíku v Napajedlích a dokončena jediná velká výtopna na biomasu. Bylo zprovozněno několik nových bioplynových stanic, z nichž některé začaly dodávat biometan do distribuční sítě zemního plynu. K tomu se přidalo několik instalací úpravy bioplynu na biometan na stávajících provozech včetně ÚČOV Praha. Byla dokončena příprava pilotního projektu využití hlubinné geotermální energie v kombinaci s podzemními úložišti tepla v Litoměřicích (vrtat by se mělo začít koncem ledna).

Novinky v dotačních programech

Pro domácnosti přibyla podpora 45 tisíc korun na pořízení akumulačních kamen spalujících dřevní biomasu (kusové dřevo, lisované dřevní brikety). Podařilo se navýšit podporu dražších, ale účinnějších tepelných čerpadel země-voda a dotovat výměnu starých, neefektivních plynových kotlů za tepelná čerpadla. Po čtrnácti letech byla v návaznosti na zvýšené palivové náklady zvýšena provozní podpora pro bioenergetiku. Modernizační fond koncem roku vypsal čtyři nové výzvy na fotovoltaiku pro obce a podnikatele.

„Zhruba pět z devíti miliard v nových výzvách jde na zdroje v místě spotřeby, čtyři na zdroje pro dodávku celé výroby do sítě, bylo navýšeno bodové zvýhodnění pro instalace na střechách budov a byly zrovnoprávněni žadatelé, takže nově nebude žádný typ podniků zvýhodňován,“ uvedl Štěpán Chalupa.