Program Živel odstartoval, na obnovu majetku samospráv po povodních a dalších pohromách je vyčleněno 200 milionů korun

9. 1. 2024 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na škody napáchané povodněmi v závěru loňského roku. Pro samosprávy resort uvolnil celkem 200 milionů korun. Příjem žádostí odstartuje 1. února 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Situace na řadě vodních toků dosahovala během Vánoc kritické úrovně a na některých místech riziko trvá i po Novém roce. Na MMR jsme proto uspíšili výzvu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Chceme, aby obce a kraje měly jistotu, že když dojde k nenadálé živelní události, je ministerstvo připravené pomoci,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční prostředky mohou obce a kraje využít například na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a budov nebo na odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech.

Dotace může pokrýt až 70 % škod do maximální výše 10 milionů korun na jednu žádost. Maximální výše dotace se stanoví na základě velikosti žadatele. Obec do 3000 obyvatel může obdržet až 70 % způsobilých nákladů, obec od 3001 do 10 000 obyvatel 60 %, obce nad 10 001 obyvatel 50 %, a kraj do 40 %.

Samosprávy mohou podat i více žádostí, a to od 1. února do 31. května 2024 prostřednictvím internetové aplikace DIS ZAD. Další informace naleznete na webové stránce MMR.

Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách byl spuštěn už v roce 2020. Od té doby pomohl s obnovou mostů, komunikací, veřejných prostranství, veřejných obecních budov nebo zařízení už stovkám obcí v různých regionech ČR. K nejvýznamnějším případům pomoci z tohoto programu v posledních letech patří podpora poskytnutá žadatelům po tornádu na jižní Moravě v roce 2021.