Jak se dařilo naplňovat cíle Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027 v předloňském roce, ukazuje monitorovací zpráva

11. 1. 2024 Liberecký kraj Regiony

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu vytvořil již druhou monitorovací zprávu naplňování aktivit Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027, základního strategického dokumentu Libereckého kraje.

Liberecký kraj

„Základním smyslem monitorování a vyhodnocování strategie je zajištění podkladů pro hodnocení vynaložených finančních prostředků v rámci jednotlivých specifických cílů strategie a také hodnocení naplňování jednotlivých opatření strategie a jejich vliv na změny v území,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Monitoring strategie se provádí průběžně v jednoletých intervalech a každoročně je předkládán Radě Libereckého kraje, Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje a dále pak krajským zastupitelům.

Filip Trdla