Další obce ve znevýhodněných oblastech Osoblažska a Vítkovska získaly finanční podporu od kraje

11. 1. 2024 Moravskoslezský kraj Regiony

Moravskoslezský kraj našel ve svém rozpočtu 12 milionů, aby mohl přispět také obcím, které v programu na podporu znevýhodněných oblastí skončily pouze jako náhradníci. V červnu minulého roku kraj podpořil 8 obcí, kterým rozdělil skoro 20 milionů, dalších 8 obcí zůstalo „pod čarou“ jako náhradníci. Nakonec se podařilo podpořit i je.

Moravskoslezský kraj

Celkově tak Moravskoslezský kraj obcím na Bruntálsku a Vítkovsku přispěl na rozvojové projekty 32 milionů korun. Tuto pomoc zopakuje i v tomto roce, v rozpočtu je do programu připraveno dalších 20 milionů korun, obce si o krajskou podporu mohou požádat až do 12. dubna.

Mezi nově podpořenými projekty jsou například výstavba dětského hřiště v Nových Lublicích, rekonstrukce školy v Melči, oprava hasičské zbrojnice v Moravici nebo úpravy veřejných prostranství obcí Rusín, Vysoká a Slezské Rudoltice. Cílem krajského programu je zkvalitnit občanskou vybavenost a doprovodné služby v menších obcích Osoblažska a Vítkovska a pomoci napravit strukturální postižení tamní ekonomiky. Výsledkem má být posílení stability osídlení.

Každá obec může získat až 3 miliony korun, nutná je ovšem její finanční spoluúčast na projektu. Krajský program totiž pokrývá obcím do tisíce obyvatel 80 %, větším obcím 70 % nákladů. Další podmínky programu včetně výčtu obcí Osoblažska a Vítkovska, které se do programu mohou zapojit, jsou k dispozici na stránkách kraje, kde je také zveřejněn seznam podpořených projektů.