Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

12. 1. 2024 SMS ČR Legislativa

Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje síť stavebních úřadů.

Sdružení místních samospráv ČR

Návrh je prováděcím právním předpisem stavebního zákona a vychází z dosud existujícího rozvržení stavebních úřadů v území, jež byly na základě požadavku samospráv zachovány.

V § 30 odst. 3 písm. b) stavebního zákona je uvedeno, které pověřené obecní úřady a obecní úřady vykonávají působnost stavebního úřadu. Současně na základě § 30 odst. 4 stavebního zákona stanoví správní obvody obecních stavebních úřadů.

Vyhláška se použije pro stanovení místní příslušnosti stavebního úřadu pro posouzení záměru v působnosti obecního stavebního úřadu. Příloha č. 1 stanovuje pověřené obecní úřady a obecní úřady, které vykonávají působnost obecního stavebního úřadu, a dále stanovuje jejich správní obvody, které jsou vymezeny územím obcí.

Příloha č. 2 uvádí výčet obecních stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, jimž vymezuje jejich správní obvody.

Obě přílohy naleznete za textem vyhlášky, v příloze. Pro méně než 100 obcí vyhláška zavádí novou spádovost, která kopíruje správní obvody. Obce byly předkladatelem (Ministerstvem pro místní rozvoj) na podzim minulého roku s informacemi o skladebnosti konkrétních správních a stavebních obvodů obeslány a obce mohly vyjádřit svůj postoj. Ten mohou také přes příslušná připomínková místa vyjádřit i nyní.