Energie z obnovitelných zdrojů

19. 1. 2024 Obec a finance Energetika

Eurostat – statistický úřad Evropské unie zveřejnil počátkem letošního roku čísla za rok 2022 o výrobě energie z obnovitelných zdrojů v členských státech EU. Švédsko je zemí, která produkuje nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů.

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie na úrovni EU dosáhl v roce 2022 hodnoty 23,0 %. Ve srovnání s rokem 2021 to představuje nárůst o 1,1 procentního bodu (p. b.).

Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie zvýšila cíl EU pro rok 2030 v oblasti obnovitelné energie z 32 % na 42,5 % (s cílem zvýšit jej až na 45 %). Země EU proto musejí zintenzivnit své úsilí, aby společně splnily nový cíl EU pro rok 2030, který vyžaduje zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie v EU o téměř 20 p.b.

Mezi zeměmi EU vede Švédsko, jehož téměř dvě třetiny (66,0 %) hrubé konečné spotřeby energie v roce 2022 pocházely z obnovitelných zdrojů. Švédsko se spoléhalo především na vodní, větrnou energii, pevná a kapalná biopaliva a také na tepelná čerpadla. Následuje Finsko (47,9 %), které rovněž spoléhá na vodu, vítr a tuhá biopaliva, před Lotyšskem (43,3 %), které je závislé především na vodě. Dánsko (41,6 %), následované Estonskem (38,5 %), získávalo většinu obnovitelných zdrojů energie z větru a tuhých biopaliv. Portugalsko (34,7 %) spoléhalo na tuhá biopaliva, vítr, vodu a tepelná čerpadla, zatímco Rakousko (33,8 %) využívalo především vodu a tuhá biopaliva.

Graf 1. Celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů v roce 2022
Graf 1. Celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů v roce 2022

Nejnižší podíl obnovitelných zdrojů byl zaznamenán v Irsku (13,1 %), na Maltě (13,4 %), v Belgii (13,8 %) a v Lucembursku (14,4 %).

Celkem 17 z 27 členů EU vykázalo v roce 2022 podíly nižší než průměr EU, který činil 23,0 %.

Podle materiálů Eurostatu