Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu bydlení

15. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Veřejné finanční prostředky vynaložené na bydlení v letech 2016 až 2021 měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jen okrajový vliv na zvýšení jeho dostupnosti. Upozorňuje, že v České republice stále chybí zákonná úprava podpory bydlení. Státní fond podpory investic (SFPI) loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. MMR předložilo vládě návrh zákona o podpoře v bydlení, který přináší systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy. Pomůže také s vhodným nastavením investic do výstavby a rekonstrukcí v obcích.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mezi lety 2016–2021 se podle NKÚ v ČR dokončilo téměř 235 tisíc bytů, přitom jen zhruba 2 tisíce z nich podpořily program SFPI Výstavba pro obce a Podpora bydlení pod MMR. NKÚ upozorňuje, že ministerstvo v tomto období nestanovilo kritéria naplňování cílů bytové politiky státu. Také ji nedostatečně koordinovalo napříč resorty a podpora bydlení zůstává roztříštěná. Úřad také připomněl, že v ČR chybí právní ukotvení podpory v bydlení. „Kontrolní zpráva NKÚ potvrdila naše hodnocení v podstatě neexistující bytové politiky minulé vlády. Je to dost nelichotivé vysvědčení hnutí ANO, které nejdříve shodilo pod stůl zákon o sociálním bydlení s tím, že není potřeba. Poté ho nahradilo investičními programy, o které ale obce neměly kvůli nevhodně nastaveným podmínkám zájem,“ prohlásil místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

NKÚ hodnotilo programy Nájemní byty (2011–2023) a Výstavba pro obce (2019–2023). Oba se ukázaly jako málo efektivní. Samosprávám nevyhovovaly složité podmínky a vysoká úroková sazba, která v roce 2022 vystoupala na téměř 7 %. Za 12 let fungování programu Nájemní byty bylo uzavřeno jen 32 smluv za 1,3 miliardy korun. MMR a SFPI se jej proto rozhodly společně s Výstavbou pro obce ukončit – v dubnu 2023 je nahradil program Nájemní bydlení. Ministr Bartoš následně v květnu minulého roku uvedl do funkce nového ředitele fondu. „Za necelé čtyři měsíce od spuštění jsme v programu Nájemní bydlení přijali 45 žádostí za 1,56 miliardy korun. Zájem o podporu hlavně ze strany obcí byl vysoký, navýšili jsme proto alokaci o dalších zhruba 200 milionů korun na přibližně 1 miliardu. Vznikne díky tomu 474 nových bytů, většina z nich do roku 2025,“ uvedl ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

MMR letos plánuje nabídku podpory výstavby obecních nájemních bytů v rámci SFPI rozšířit o nový program Dostupné bydlení, u kterého dojednává podmínky s Evropskou komisí. Na tento rok v něm bude k dispozici nejméně 2,25 miliardy korun. V příštích dvou letech MMR počítá s dalšími téměř pěti miliardami korun. Kromě prostředků ze státního rozpočtu půjde hlavně o peníze z Národního plánu obnovy. V programu se uplatní koncept dostupného nájemního bydlení, který předpokládá také zapojení soukromého sektoru. V takto podpořených bytech bude nájemné pro mladé rodiny nebo prospěšná povolání dlouhodobě pod tržní hladinou. „V našich investicích do bydlení nabízíme návratné finanční nástroje. Kombinace výhodných úvěrů a v menší míře dotací zajistí, že se peníze budou do systému bydlení dlouhodobě vracet a podpoří další výstavbu a rekonstrukce. Podmínky navíc nastavujeme tak, aby se do financování mohly v budoucnu zapojit mezinárodní instituce jako například Evropská investiční banka a další,“ dodal Bartoš.

NKÚ ve zprávě konstatuje, že k výraznému posunu v oblasti bydlení nemůže dojít bez koordinovaného úsilí státu a aktivního zapojení územních správních celků. MMR k tomu uvádí, že bytová politika státu je v jeho gesci, usiluje proto o získání prostředků na podporu bydlení z dalších potenciálních evropských zdrojů. Se samosprávami MMR aktivně spolupracuje při sběru dat o bytovém fondu a hrají také klíčovou roli v navrhovaném zákoně o podpoře v bydlení nebo investičních programech. „V prvním čtvrtletí máme pro obce zhruba 370 milionů korun na přípravu projektové dokumentace výstavby nebo rekonstrukcí bytových domů. Státní fond podpory investic také bude mít v každém kraji týmy expertů, které starostům a starostkám nabídnou praktickou pomoc s projekty na bydlení. Pilot se už rozjíždí v Královéhradeckém kraji,“ řekl Bartoš.

Zpráva NKÚ dále upozorňuje na nedostatek komplexních informací z oblasti politiky bydlení včetně sběru, výzkumu a vyhodnocování dat z jiných resortů, institucí a nestátních neziskových organizací. „Nedostatečná datová základna je dluh, který se na MMR usilovně snažíme splatit. Bez ní se smysluplná politika bydlení dělat opravdu nedá. Od mého nástupu na ministerstvo budujeme tým zkušených analytiků, který už má první výsledky. V závěru roku jsme zveřejnili výzkum obecních bytových fondů a také dlouhodobě neobydlených bytů,“ dodal Bartoš.

NKÚ dlouhodobě upozorňuje na neexistenci zákonné úpravy podpory bydlení v ČR. Před souvisejícími riziky loni varoval také Ústavní soud. MMR společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily návrh zákona o podpoře v bydlení, který má ambici tento nedostatek napravit. Návrh by Sněmovna měla projednat v průběhu tohoto roku. „Je to zákon, který významně může změnit politiku bydlení v České republice. A čekáme na něj téměř 30 let. Společně s celou širokou reformou Bydlení pro život je to teď moje nejžhavější želízko v ohni,“ vysvětlil Bartoš. Návrh zákona nabízí konkrétní a v praxi osvědčené nástroje na řešení i prevenci bytové nouze. Podle analýzy dopadů regulace (RIA) se už několik let od zavedení také výrazně sníží související náklady státního rozpočtu například v oblasti zdravotnictví nebo náhradní péče o děti.