Pardubický kraj se zapojí do dotačního programu Obchůdek 21+

16. 1. 2024 Pardubický kraj Dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR vyhlásilo 10. ledna třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá s financováním provozních výdajů obchodníků zejména v obcích do 1000 obyvatel, případně v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají do 1000 obyvatel. Cílem programu je přispět k zachování maloobchodních prodejen na venkově.

Pardubický kraj

Žádost o dotaci z MPO ČR bude podávat i Pardubický kraj, který následně vyhlásí dotační program pro provozovatele obchodů. Krajská samospráva takto může pro region získat až 3,8 milionu korun. Prodejna, která je pouze jediná v obci, může za daných podmínek obdržet maximálně 130 tisíc.

„Již před časem jsme avizovali, že Pardubický kraj má zájem i tentokrát dotační titul využít a zprostředkovat jej žadatelům, stejně jako v předchozích letech. Na jednání rady kraje počátkem února proto připravíme projednání vyhlášení výzvy, a to s předpokladem zahájení příjmu žádostí od 6. března 2024. V této souvislosti je také potřeba zdůraznit, že v případě podání žádosti z dotačního programu navázaného na MPO ČR Obchůdek 2021+ nelze obdržet podporu z obdobného krajského titulu spadajícího do Programu obnovy venkova. Je tedy na žadateli, který dotační program na podporu prodejen využije,“ poznamenal radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

Třetí výzva také reaguje na nový trend rozšiřujících se hybridních nebo zcela bezobslužných prodejen a mezi uznatelné náklady budou zařazeny i výdaje s tímto způsobem prodeje spojené. „Pro mne osobně je potěšující, že v tomto směru byly aktivity našeho kraje jedny z prvních v rámci celé ČR. Je tedy správné, že nyní dochází i k systémové podpoře ze strany ministerstva,“ doplnil Miroslav Krčil.

Mezi podporované provozní výdaje prodejen budou patřit například:

  • výdaje na zaměstnance (hrubá mzda včetně odvodů),
  • výdaje na nájem, vytápění, osvětlení,
  • výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
  • výdaje spojené s jinými službami souvisejícími s bezobslužným provozem prodejny tzv. hybridní prodejna 24/7,
  • výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb,
  • výdaje na pořízení drobného neinvestičního majetku v ceně do 80 000 korun.