Pardubický kraj hledá inspiraci pro budoucí rozvoj v „Silikonovém Sasku“

17. 1. 2024 Pardubický kraj Regiony

Delegace Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro regionální rozvoj Ladislavem Valtrem navštívila v lednu Sasko. U západních sousedů zástupci našeho regionu hledali příklady dobré praxe v zavádění inovativních postupů, SMART řešení i rozvoje území, které se v posledních dekádách potýkalo s hospodářskými i společenskými výzvami.

Pardubický kraj

Během pracovní cesty tým složený z členů krajské samosprávy, Regionální rozvojové agentury, Parádního kraje, P-Pinku, Univerzity Pardubice a CzechInvestu navštívil Drážďany, Freiburg a Mittweidu. „Vrcholem naší návštěvy bylo velice konstruktivní a vřelé jednání se saským státním ministrem pro regionální rozvoj Thomasem Schmidtem. Hovořili jsme hlavně o podobných problémech, s nimiž se my i oni potkáváme v každodenní praxi. Debata se týkala hlavně decentralizace státní správy, narůstající byrokracie, formě podpory projektů přímo v dotčených územích, ale i fungování strukturálních fondů a kohezní politiky Evropské unie. Obě strany cítí, že by se na současné situaci dalo hodně věcí zlepšit. Prohlédli jsme si aktivity platformy simul+InnovationHub, která je v Sasku zodpovědná za regionální rozvoj a podepsaná pod mnoha zajímavými aktivitami. Konkrétně mě nejvíce zaujal projekt v Mittweidě, kde se veřejný i soukromý sektor ve spolupráci s tamní univerzitou úspěšně snaží lákat talentované lidi do tohoto menšího města, a zabránit tak odlivu mozků. Jsou v tom relativně úspěšní a rádi bychom se u nich inspirovali, protože se s tímto problémem také potýkáme na úrovni kraje i měst. Jako inspirace nám může sloužit i snaha o to, aby si regiony více rozhodovaly o tom, na co budou určené finance ze státních a evropských fondů. Protože právě v místě díky každodennímu kontaktu a znalostí reálií známe potřeby lidí více než státní úředníci sídlící stovky kilometrů daleko. Jsem velice rád, že se nám podařilo navázat spolupráci a těším se na to, až německé kolegy přivítáme u nás v Čechách,“ uvedl k návštěvě Saska hejtman Martin Netolický.

Východní Němci mají k Česku blízko a chtějí spolupracovat

Setkání se zástupci Pardubického kraje se zúčastnili také generální konzulka Markéta Meissnerová a konzul Jozef Špánik, kteří diplomatickou návštěvu formálně zaštítili a aktivně podpořili její uskutečnění. Česká delegace do Saska přicestovala na pozvání ministra Schmidta, podle kterého je důležité společně sdílet poznatky a předávat si zkušenosti. Obzvláště mezi regiony, které k sobě měly a mají historicky, společensky i ekonomicky velice blízko. „Návštěva z Pardubického kraje mě velmi potěšila. Společně se zabýváme tím, jak můžeme naše regiony – ať už městské nebo venkovské – přeměnit na regiony budoucnosti. Na ministerstvu pro místní rozvoj k tomu přistupujeme zeširoka. Simul+InnovationHub funguje jako platforma a síť pro regionální rozvoj založený na inovacích. S našimi formáty akcí a modelovými projekty, stejně jako se soutěží simul+Kreativ, spojujeme zúčastněné strany z oblasti obchodu, vědy, občanské společnosti a veřejného sektoru, abychom společně inovativním způsobem řešili výzvy v našich regionech. Bylo velmi zajímavé zjistit, jaké aktivity Pardubický kraj v současné době posouvá vpřed v oblasti inovací. Můžeme se tu od sebe navzájem hodně naučit,“ sdělil ministr Schmidt.

Silikonové Sasko ukazuje možnou cestu vývoje

Sasko prožívá v posledních letech masivní ekonomickou transformaci, při které se snaží, aby v regionu nehrály prim pouze tradiční odvětví, ale aby bylo konkurenceschopné v globálním měřítku na poli vědy, techniky a průmyslu 4.0. Proto se v Sasku v posledních dekádách prosadila například výroba mikročipů, důraz je i kladen na výzkum a vývoj moderních technologií. Vzhledem k určité podobnosti s kalifornským Sillicon Valley, které je považováno za světové centrum v oblasti inovací, se východoněmeckému regionu přezdívá „Silikonové Sasko“. „Kromě různých inovačních center jsme měli možnost navštívit i freiburgskou univerzitu a jednat se zástupci vysokých škol. Jako radní pro regionální rozvoj jsem odjížděl s dobrým pocitem, protože ačkoliv je Sasko v některých ohledech před námi a máme se od nich co učit, hlavně v propojení univerzity, firem a dalších partnerů, v jiných oblastech jsme jim minimálně rovnocennými partnery. A to například v podpoře začínajících podnikatelů nebo ve vybavení učeben, kde se u nás v posledních letech na učilištích i středních a vysokých školách podařilo dokončit zajímavé projekty a velmi pokročit – od modernizace vybavení po praktickou podporu polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní technologie. Shodli jsme se, že se potýkáme s podobnými problémy. Rádi se proto od Sasů něco přiučíme, ale zároveň jim také můžeme nabídnout zajímavé projekty a iniciativy na naší straně jako inspiraci. Tuto spolupráci vítám,“ řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.