Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

17. 1. 2024 ÚOHS Legislativa

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.

ÚOHS

Základní informace o změnách zavedených novými nařízeními jsou dostupné v aktualitě ze dne 13. 12. 2023.

O provedených úpravách v registru de minimis a v legislativě budou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informovat v aktualitách.

Problematikou nových nařízení a podpory de minimis se bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabývat také v rámci metodického dne, který proběhne on-line dne 24. ledna 2024.