Kraj Vysočina převzal předsednictví v Evropském regionu Dunaj–Vltava

18. 1. 2024 Kraj Vysočina Regiony

Slavnostní předání předsednictví Evropského regionu Dunaj–Vltava, který od roku 2012 sdružuje sedm partnerských regionů z České republiky, Německa a Rakouska, proběhlo v půlce ledna 2024 v prostorách dolnobavorského zámku Mariakirchen. Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová převzala předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava (ERDV) od předsedy Bavorského okresního sněmu Olafa Heinricha. V čele Evropského regionu bude Kraj Vysočina po dalších dvanáct měsíců.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina zvolil pro předsednictví motto: ERDV – společně vstříc novým výzvám. „Novými výzvami jsou pro nás především společenská zodpovědnost, ať už ve vztahu k udržitelné energetice, čistému životnímu prostředí nebo zdravému životnímu stylu. Proto plánujeme na Vysočině uspořádat celou řadu tematických akcí, na kterých partnerům z ostatních regionů ukážeme naši dobrou praxi, například kampaň Vysočina v pohybu, nebo se budeme inspirovat jejich nástroji a zkušenostmi v oblasti obnovitelných zdrojů,“ uvedla Hana Hajnová.

„Kraj Vysočina realizuje v rámci Evropského regionu projekt zaměřený na cirkulární ekonomiku, na který naváže i v letošním roce a osobně budu velmi ráda, když budeme pokračovat i ve spolupráci v oblasti vodíkových technologií. V listopadu loňského roku jsme díky partnerství s Dolním Bavorskem navázali zajímavé kontakty v Pasově a Vilshofenu, se kterými bychom rádi dále pracovali v rámci platformy Vodíkové Vysočiny. V průběhu roku 2024 přispějeme k propagaci programů a akcí, které se týkají ochrany životního prostředí včetně zachování biodiverzity a udržitelného využívání přírodních zdrojů, dále se také zaměříme na prevenci různých onemocnění a propagaci sportovních aktivit,“ doplnila Hajnová.

Předsednictví Kraj Vysočina zahájí událostí světového významu, a sice IBU Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kterého se zúčastní političtí představitelé a další významné osobnosti z ERDV. Dále se Evropský region bude prezentovat na lokálních akcích v Kraji Vysočina, jako je například Den s Krajem Vysočina, Čistá Vysočina, Evropský den jazyků atp. Mimo to Kraj Vysočina podpoří prohloubení spolupráce gastronomických škol ze Žďáru nad Sázavou a dolnobavorského Viechtachu, která byla navázána v loňském roce právě pod předsednictvím Dolního Bavorska.

„S takto nastaveným bohatým programem našeho předsednictví ERDV očekávám vzájemnou podporu všech zapojených regionů a posílení mezinárodní spolupráce především v nových tématech, která přinesou prospěch nejen našemu kraji, ale i celému evropskému regionu,“ zhodnotila zaměření předsednictví Kraje Vysočina Hana Hajnová.

Iveta Fryšová