Výtahy už od čtyř pater – ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením

24. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Snižuje například počet pater, od kterého musí být v nových bytových domech výtah. Přístupnost je díky vyhlášce jedním z klíčových požadavků už v návrhu stavby. Ministru pro místní rozvoj v tomto nově radí sbor složený ze zástupců veřejné správy, profesních komor, akademické sféry a neziskových organizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„S řadou překážek v dopravě, na ulici nebo uvnitř budov zápasí kromě lidí na vozíku a nevidomých také senioři nebo maminky s kočárky. Nechceme, aby přístupnost byla jen často přehlíženým doplňkem jako doteď, proto jsme ji zařadili přímo do vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Snadný a bezpečný přístup pro všechny bez ohledu na zdraví, věk a pohlaví by měl být standardem,“ uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví povinnost zřizovat výtah v nových bytových domech se vstupy do bytů v úrovni čtvrtého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví na stejné úrovni. Dosud to platilo až od pátého patra. Ve školských budovách bude vyhláška požadovat plnou přístupnost bez možnosti výjimek. Také došlo k lepšímu vymezení okruhu staveb, které musí být vybaveny orientačním majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. „Ohledně změn v nárocích na přístupnost jsme vycházeli z praktické zkušeností lidí s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jejich zapojení do přípravy legislativy pro mě bylo klíčové. Chtěl bych poděkovat neziskovým organizacím, které je zastupují a dlouhodobě upozorňují na jejich potíže,“ dodal Bartoš.

Z rozhodnutí ministra Bartoše vznikl na začátku roku na MMR poradní sbor k přístupnosti staveb, který dává doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti. Reaguje také na návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nebo připravuje návrhy koncepčních materiálů. V Poradním sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb má zastoupení veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a zejména neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. „Tuto iniciativu pana ministra velice vítám. Pro naši integraci je nesmírně důležité, aby byla bezbariérovost ve všech ohledech striktně dodržována. Doteď tady taková platforma chyběla. Věřím, že díky ní dojde k propojení úřední sféry a lidí z praxe, se samotnými občany s handicapem. Bude řešit zásadní připomínky, které se díky tomu dostanou do legislativních podkladů a přispějí ke zlepšení celého systému dodržování přístupnosti,“ prohlásila Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA z. s., která je sama poúrazová vozíčkářka. Poprvé sbor zasedal na začátku ledna. V první polovině roku bude jeho úkolem hlavně připomínkovat chystanou ČSN normu na přístupnost staveb.