Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt na podporu péče o stárnoucí obyvatelstvo

25. 1. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Sociální problematika

Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt s oficiálním názvem Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče, zkráceně označován jako „KRAPL“ nebo „Krajské zdravotně sociální plány“, čímž reaguje na potřebu zajistit zdravotně sociální péči postupně stárnoucímu obyvatelstvu a zaměřuje se také na vzrůstající počet chronicky nemocných.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Cílem projektu je zmapovat existující zdravotní a sociální služby (například kapacity a cílové skupiny následné a dlouhodobé lůžkové péče, domovů pro seniory, agentur domácí péče a pečovatelských služeb) na konkrétním území a odhalit, co chybí. V dalších fázích je pak ambicí projektu stanovit konkrétní kroky, jak tato „bílá místa“ zaplnit. Předběžné šetření ukazuje, že problémem nemusí být nutně například nedostupnost drahého vybavení či budovy, ale spíše chybějící nastavení pravidel a podmínek pro vzájemnou spolupráci a koordinaci.

Mapování a následné plánování v jednotlivých krajích bude probíhat za účasti všech důležitých aktérů. Kromě kraje budou zapojeny zdravotní pojišťovny, zástupci poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb a samozřejmě i zástupci uživatelů zdravotních a sociálních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu připraví za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších důležitých partnerů metodický návod pro vznik krajských zdravotně sociálních plánů. Komunikace bude probíhat se všemi kraji a bude zahrnovat i vzdělávání úředníků zdravotních a sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů. Následně bude správnost metodiky ověřena na území čtyř krajů. Po tomto pilotním testování bude metodika upravena tak, aby byla využitelná pro plánování potřebných služeb i na území ostatních krajů. Realizace projektu je plánována na tři roky, projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

„Uvědomujeme si, že nás čeká složitý úkol a že tím klíčovým hlediskem pro úspěch projektu bude nalézt opravdu společnou řeč pro zdravotně-sociální pomezí,“ uvedla zastupující vrchní ředitelka sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví Venuše Škampová. Ta dále dodala, že „data o stárnutí jsou neúprosná a není možné dále schovávat hlavu do písku a čekat, že se problémy vyřeší. Ostatně programové prohlášení vlády hovoří o provedení systémových změn k integraci a provázání sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče, a toto by měl být jeden z prvních konkrétních kroků“.