Nové financování krajů? Ministr financí dal veřejný příslib

26. 1. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek odpoledne vydal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se zúčastnil projednání krajské legislativní iniciativy na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tu ve stejném znění podalo celkem šest krajů. Samotný návrh nakonec na jednání zařazen nebyl. Ministr financí Stajnura však přislíbil, že připraví návrh na změny ve financování regionů.

Pardubický kraj

„Nastavení principu dělení rozpočtového určení daní pro kraje je platné již téměř dvacet let a je neměnné, aniž by odráželo změny v počtu obyvatel, změny zdravotních služeb, dopravy či školství. Proto jsme společně s kolegy z Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje navrhli zvýšení podílu krajů z daňových výnosů ze stávajících 9,78 % na 10,8135 % a rozdělení podle nových kritérií. Jedná se například o počet obyvatel kraje, výměru území kraje, ale bere v potaz i délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby zřizovaných krajem nebo počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích. Pro náš kraj by změna mohla znamenat posílení příjmové stránky rozpočtu až o 1,5 miliardy korun,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se s vidinou možnosti obhájit důvody legislativní iniciativy kraje vydal ve čtvrtek odpoledne do Poslanecké sněmovny.

Ke slovu se však z důvodu neschválení programu schůze stejně jako jeho kolegové nedostal. Bod nakonec na jednání zařazen nebyl. „Ministr Stanjura veřejně přislíbil, že připraví návrh, o kterém by mohla Asociace krajů jednat nejpozději v březnu. Důležitým parametrem návrhu bude, že nebude vyžadována absolutní shoda všech hejtmanů, ale většinová shoda. Asociace krajů ČR na nastavení kritérií pracuje již od roku 2020, kdy vznikla stávající reprezentace hejtmanů, která je složena velmi pestře ze zástupců z různých stran. Navíc i aktualizované prohlášení vlády obsahuje závazek ke změně k financování krajů, takže beru příslib ministra financí velmi vážně a budu netrpělivě čekat na přípravu konkrétního návrhu,“ řekl hejtman a pokračoval: „I přesto, že máme příslib, tak mne mrzí, jak Poslanecká sněmovna přistupuje k návrhům krajů, které využívají svého ústavního práva legislativní iniciativy a čekají na projednání často i několik let.“

Hejtman zároveň avizoval, že v případě, že návrh vlády předložen nebude, budou pokračovat další aktivity nejvíce znevýhodněných regionů. „Není možné, aby měl Pardubický kraj ročně až o šestinu rozpočtových prostředků méně, než kraje srovnatelné a přitom měl stejné kompetence a stejné povinnosti jako ostatní. Pokud nedojde k předložení návrhu vlády, což pevně věřím, že se vzhledem k veřejnému příslibu ministra Stanjury nestane, tak bychom zvážili všechny kroky vedoucí ke změně financování. Jedním z kroků by mohlo být obrátit se na Ústavní soud s návrhem na zrušení přílohy druhé zákona o rozpočtovém určení daní, aby se na základě případného zrušení musela politická reprezentace skutečně problémem zabývat. Toto téma nesmí usnout, protože nevím, v čem jsou občané našeho kraje horší než občané jiných krajů, když mají prostřednictvím financování regionů horší přístup k některým veřejným službám. Disproporce ve financování krajů znamená rozdíly například ve stavu silnic II. a III. tříd. Proto trváme na tom, aby byl návrh předložen ještě v tomto funkční období krajských samospráv,“ dodal odhodlaně hejtman Netolický.