Liberecký kraj opět podpoří obnovu venkova – na silnice, parky i osvětlení vyčlení bezmála třicet milionů

1. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

Lepší silnice a chodníky, upravené aleje a parky, nové veřejné osvětlení či parkoviště. To vše již řadu let do obcí v regionu přináší krajský Program obnovy venkova. Obce a jejich svazky mohou opět žádat o dotace z něj, a to do 16. února. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 je již vyhrazeno 28 350 000 korun.

Liberecký kraj

Dotace jsou určeny pro venkovské obce v Libereckém kraji tak, jak je definuje Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Podle ní je to 182 obcí, které v součtu představují 25 % obyvatelstva a 69 % rozlohy Libereckého kraje.

„Jednotlivé obce na území Libereckého kraje mohou podat žádost o dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravy návsí a náměstí, na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parků, alejí a sadů, dále na opravu a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy či parkovišť i na péči o válečné hroby,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výše dotace zůstává stejná jako v minulých letech – obce do tří set obyvatel mohou žádat až o čtyři sta tisíc a obce nad tři stovky obyvatel do tří set tisíc. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci z krajského dotačního fondu lze využít na akce dokončené v období od 1. ledna letošního do 30. září příštího roku.

„Částka, kterou kraj uvolňuje do Programu obnovy venkova, je řadu let víceméně stabilní a nezaznamenává výraznějších výkyvů. „Nejvyšší částky, které byly v historii kraje rozděleny, to jest přes 29 milionů korun byly rozděleny v roce 2019 a v minulém roce,“ doplnil Ulvr.

V loňském roce díky Programu obnovy venkova mohli například v Horní Branné zvýšit bezpečnost silničního provozu, především chodců – vybudováním chodníku v místní části Valteřice. V obci Bílý Potok rekonstruovali multifunkční hřiště a v Dětřichově opravili nejenom místní komunikaci, ale i plochy pro parkování. Obyvatelé Křižan se dočkali nového veřejného osvětlení.

„O peníze se mohou ucházet též dobrovolné svazky obcí v kraji, a to ve dvou dotačních titulech. Svazky obcí mohou předložit projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, anebo požádat o dotaci na integrované projekty venkovských mikroregionů,“ doplnil radní Jiří Ulvr.

Jan Mikulička