MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty, díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

1. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Programy podpory sociálního bydlení připravené ještě před rokem 2021 byly pro žadatele natolik neatraktivní, že o ně v podstatě nebyl zájem. Pro obce nebo neziskové organizace představovaly hlavně neúnosnou finanční zátěž. Vyslyšeli jsme je a zapojili do přípravy i zahraniční experty,“ vysvětluje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Nové podmínky podpory sociálního bydlení zohledňují skutečné náklady na stavební práce a materiál, které v posledních letech rychle rostly. Pokrytí přímých nákladů projektu jsme nově navýšili o více než pětinu na až 68 000 korun na m2. Výzvy mohou podpořit výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravu pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. MMR dále zjednodušilo správu nájemních smluv v podpořených projektech a umožnilo je uzavírat až na pět let.

V podpořených bytech budou mít možnost bydlet lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují některá kritéria bytové nouze – například žijí v přeplněné domácnosti, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň jejich příjmy nesmí přesáhnout částku, která u jednočlenných domácností zhruba odpovídá běžnému důchodu. Cílem je, aby z podpořených sociálních bytů nemuseli lidé odcházet i kvůli nepatrnému navýšení svých příjmů. Celkem je v cílové skupině podpory sociálního bydlení asi 130 000 osob.

„Trend v oblasti veřejné podpory nejen bydlení je jasný. Míra dotace se bude postupně snižovat a nahradí ji zvýhodněné úvěry. Sociální byty v IROPu jsou na dlouhou dobu možná poslední příležitostí, jak mohou žadatelé pokrýt své investiční náklady ze 70–80 %. Budu opravdu rád, když ji hlavně obce a neziskové organizace využijí naplno,“ prohlásil Bartoš.

Zapojit se do výzvy mohou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace a nevládní neziskové organizace při splnění konkrétních podmínek.

Detailní informace o výzvách IROP na podporu sociálního bydlení 101., 102., 115., 116., jednotlivých kategoriích regionů a semináři pro žadatele a příjemce je možné najít na uvedených odkazech a webových stránkách IROP.