Bezpečně do školy

2. 2. 2024 Obec a finance Školství

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Při cestě do školy musí často překonávat rušné komunikace. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být přehledné a přizpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Je znepokojivé, že každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a 43 % dětí si myslí, že je ráno před školou nepříjemný provoz.

Pěšky do školy

Na tuto situaci reaguje program Bezpečné cesty do školy, který realizuje organizace Pěšky městem a hlavní město Praha. Program letos pomůže dvěma pražským školám, které chtějí dopravní situaci ve svém bezprostředním okolí zlepšit. Řešení je pro každou školu projektováno individuálně a zapojují se do něj jak žáci, tak rodiče a učitelé. Situace pro děti je nejsložitější v Praze a ve velkých městech, ale dotýká se škol prakticky ve všech krajích.

Každé čtvrté dítě jezdí autem

Z výzkumného šetření Udržitelně do škol, které v roce 2023 ve spolupráci se sociology, antropology a sociálními geografy realizovala organizace Pěšky městem vyplývá, že většina dětí do škol přichází pěšky z domova (37 %) nebo ze zastávky veřejné dopravy (37 %). Autem jezdí pravidelně do školy každé čtvrté dítě. Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy. Zároveň 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy.

Další data z výzkumu uvádíme v samostatném boxu.

„Výzkum potvrdil, že pozornost u škol by se měla soustředit především na péči o bezpečné a pohodlné cesty pro pěší případně pro cyklisty. Děti chodí pěšky rády, mnohem častěji by také jezdily na koloběžkách nebo na kolech. Cesty do školy mohou být pro děti příležitostí k pravidelnému pohybu i získání důležitých kompetencí a dovedností. Je na nás dospělých, abychom vytvářeli taková města, kde se děti mohou svobodně pohybovat a rodiče je nemusí všude vozit autem,“ říká jedna z autorek výzkumu, Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.

Průběh programu

Program Bezpečné cesty do školy vychází z toho, jak cestu do školy vnímají samy děti. Ty společně s vyučujícími vytvoří mapu okolí školy a seznam nebezpečně vnímaných lokalit. Na podrobné analýzy dopravy následně vznikne dopravní studie, kde jsou zahrnuty úpravy problematických lokalit s ohledem na zklidnění dopravy v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů.

Výstupem projektu ze strany školy je školní plán mobility – dokument, v němž si škola stanoví dlouhodobé cíle, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy u svých žáků dosáhnout, a sestaví plán aktivit, které k těmto cílům povedou. Součástí projektu jsou také doprovodné aktivity – např. dopravní odpoledne, cyklojízdy, výtvarné a literární soutěže apod. Díky návrhům z programu Bezpečné cesty do školy se v Praze podařila již více než stovka úspěšných realizací ve prospěch pěších. Na některých místech pomůže jednoduchá úprava nebo obnova dopravního značení. Samotné školy hodnotí provedené úpravy velký přínos.

Na území hl. města Prahy se do programu se mohou přihlásit mateřské, základní a střední školy vyplněním přihlášky na www.peskymestem.cz/prihlaseni-bcs/

Termín uzávěrky přihlášek je 26. 2. 2024.

Hlavní závěry analýzy Udržitelně do školy
 • 1/3 dětí, které ráno jedou autem, se odpoledne dopravuje pěšky nebo veřejnou dopravou.
 • 18 % rodičů, kteří vozí děti denně do školy autem bydlí do 1 km od školy.
 • Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy.
 • Děti by rády jezdily do školy na koloběžce (23 %) nebo na kole (12 %). 26 % dětí uvedlo jako důvod proč se nemohou dopravovat, jak by chtěly, to, že si ve škole nemohou bezpečně uložit kolo, koloběžku nebo skateboard.
 • Každý 4. prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a každý 6. jako nepříjemnou.
 • 44 % dětí se cestou do škol obává nepříjemných lidí, 34 % se bojí automobilového provozu.
 • 43 % dětí si myslí, že ráno je před školou nepříjemný provoz.
 • Děti doprovází někdo dospělý nejčastěji do 4. třídy, pak už většinou chodí samy. Důvodem doprovázení je často obava z nebezpečných situací (57 %) nebo nepříjemných lidí a opuštěných míst (51 %). Rodiče si ale cestu s dětmi také užívají a rádi s nimi tráví čas.
 • Ve větších městech stoupá podíl dětí, které chodí pěšky.
 • S kamarádem děti chodí častěji odpoledne než ráno. S kamarády chodí ze školy 4 z 10 dětí, které využívají veřejnou dopravu, koloběžku, nebo jdou pěšky. Při cestě autem má kamaráda jen každé šesté dítě.
 • 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce, více než polovina rodičů (51 %) se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy.
 • 73 % rodičů postrádá u školy možnost bezpečného odložení kola nebo koloběžky.
 • 40 % učitelů si myslí, že řidiči se před školou chovají nezodpovědně.