Středočeský kraj začal přijímat žádosti o dotace z fondu zaměřeného na životní prostředí

5. 2. 2024 Středočeský kraj Dotace

Středočeský kraj od 1. do 14. února 2024 přijímá žádosti o dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.

Středočeský kraj

„Ve fondu je k dispozici 4,5 milionu korun. Tematické zadání je rozděleno na několik oblastí podpory, například Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Zlepšení kvality ovzduší, Ochrana a zlepšení stavu vodu a vodního hospodářství nebo Řešení sucha. Kompletní výčet a další podrobnosti o tom, jak žádost podat, najdou zájemci na webových stránkách Středočeského kraje,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Žadatelem o dotaci může být například nadace, obecně prospěšná společnost nebo zapsaný spolek. Účelem je kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí. Žadatel může podat jednu žádost z každé oblasti podpory Tematického zadání tohoto Programu.

Výzvy z Operačního programu životní prostředí se cíleně týkají ochrany a zajištění kvalitního prostředí pro obyvatele Středočeského kraje, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Tematické zadání Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí je rozděleno na následující oblasti podpory, které se řadí ke konkrétním cílům:

  1. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  2. Zlepšení kvality ovzduší
  3. Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
  4. Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
  5. Sanace míst s ekologickou zátěží
  6. Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
  7. Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
  8. Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
  9. Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

Pro podání žádostí je stanovena od 1. února 2024 od 9.00n do 14. února 2024 do 15.00.