Kraj Vysočina nabízí další kompromisní řešení zbytných úseků silnic

6. 2. 2024 Kraj Vysočina Doprava

Slepý úsek silnice nenapojující žádnou část obce, více paralelních komunikací nebo komunikací, které nahradil obchvat nebo úseky silnic mimo zastavěná území s charakterem místní komunikace – to jsou případy silnic, respektive jejich úseků, které jsou pro krajskou síť silnic II. a III. tříd zbytné. Kraj je tedy postupně nabídne obcím k převzetí. Celkem jde o cca 360 km z celkové délky 4,5 tisíce kilometrů silnic nižších tříd.

Kraj Vysočina

Od roku 2017 převedl Kraj Vysočina na obce s jejich souhlasem cca 50 km zbytných úseků komunikací, vždy po generální opravě v odpovídajícím technickém stavu. Aktuálně přichází Kraj Vysočina s novou možností řešení údržby zbytných úseků. Pokud obec nesouhlasí s převodem opraveného zbytného úseku do svého vlastnictví, bude s ní kraj individuálně jednat o spolupodílu na opravách. Takto opravená silnice zůstane nadále ve vlastnictví kraje.

Pokud však nedojde na základně jednání k žádné dohodě, obec s převodem do svého vlastnictví ani s finanční spoluúčastí na opravách nebude souhlasit, bude úsek silnic vyřazen ze silniční sítě. Jak upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška, bezpodmínečně musí být v každém řešeném případě splněna podmínka, že existuje jiná komunikace, která sídlo napojuje na hlavní silnice. Proces řešení převodu jednotlivých úseků není časově nijak limitován.

Kraji Vysočina má ve svém vlastnictví více než 4500 kilometrů silnic druhé a třetí třídy včetně 870 mostů.